Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawy artykułów branży spożywczej w okresie 12 miesięcy - DPS 1.P. 345-03/06.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełna treść ogłoszenia opublikowanego przez portal UZP pod nr OWP/2006/08/25/ - 750003

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów branży spożywczej w okresie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy na potrzeby Domu Pomocy Społecznejw Moryniu. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-03/06.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2Pzp - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UlicaRYNKOWA 27

74-503 MORYŃ

tel.( 091) 4 146 024

fax (091)4 146 370

dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg ograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Określenie przedmiotu, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Artykuły objęte zamówieniem są towarami branży spożywczej , powszechniedostępnymi ,o ustalonych walorachsmakowych i właściwościachw zakresie sposobów ich przetwarzania oraz terminów przydatności do spożycia.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań :

zadanie A) -artykuły ogólnospożywcze

zadanie B) - słodycze i artykuły cukiernicze

zadanie C) - kasze , dżemy i konserwy

zadanie D) - mrożone produkty mączne

zadanie E) - pieczywo

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

zadanie A) : -artykuły ogólnospożywcze

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

15833100-7

Budyń czekoladowy

15851100-9

Makaron - muszelki

15833100-7

Budyń malinowy

15851100-9

Makaron - nitki

15833100-7

Budyń śmietankowy

15897000-2

Mieszanka marchew -groszek-kukurydza

15833100-7

Budyń wiśniowy

15871250-1

Musztarda

15871000-4

Chrzan tarty

15871120-1

Ocet

15871000-4

Czosnek (przyprawa)

15872100-2

Pieprz naturalny mielony

15863000-5

Herbata granulowanaindyjska

15871000-4

Pieprz ziołowy

15841000-5

Kakao

15899000-6

Proszek do pieczenia

15862000-8

Kawa„Inka”*

15871000-4

Przyprawa do mięs

(w proszku)

15862000-8

Kawa zbożowa

15871000-4

Przyprawa do ryb (w proszku)

15871230-5

Ketchup

15871000-4

Przyprawa w płynie

do zup

15833100-7

Kisiel malinowy

15800000-6

Przypraw-rosół (kostka)

15833100-7

Kisiel truskawkowy

15871260-4

Sos w proszku

15833100-7

Kisiel wiśniowy

15872400-5

Sól kuchenna

15890000-3

Kwasek cytrynowy

15871000-4

Ziele angielskie

15872200-3

Liście laurowe

15891400-4

Zupa- żurek

15872000-1

Majeranek

15891400-4

Zupa barszcz biały

15871273-8

Majonez

15891400-4

Zupa grzybowa

15851100-9

Makaron -świderki

15891400-4

Zupa ogonowa

15851100-9

Makaron - wstążki

15891400-4

Zupa pieczarkowa

*- lub towar równoważny

zadanie B) : - słodycze i artykuły cukiernicze

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

15820000-2

Biszkopty

15842000-2

Czekolada mleczna

15831000-2

Cukier

15820000-2

Herbatniki - luzem

15830000-5

Cukier puder

15820000-2

Herbatnikipakowane

15830000-5

Cukier waniliowy

15820000-2

Paluszki słone

15842000-2

Cukierki czekoladowe

15821200-1

Pierniki nadziewane

15842300-5

Cukierki owocowe

15812100-4

Wafle nadziewane -luzem

15842000-2

Czekolada gorzka

15812100-4

Wafle typu „Grześki”*

*- lub towar równoważny

zadanie C) : - kasze , dżemy i konserwy

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

15332200-6

Dżem jagodowy

15241000-9

Konserwa - makrela w oleju

15332200-6

Dżem porzeczkowy

15241000-9

Konserwa - makrela w pomidorach

15332200-6

Dżem śliwkowy

15131000-5

Konserwa mięsna

wieprzowa

15332200-6

Dżem truskawkowy

15331400-1

Kukurydza kons.

15332200-6

Dżem wiśniowy

01112210-0

Mak

01121213-7

Fasola sucha „Jaś”

15612200-3

Mąkawrocławska

15331131-4

Fasolka konserwowa

15623000-1

Mąka ziemniaczana

15331133-8

Groch łuskany

15331400-1

Papryka konserwowa

15331132-1

Groszek konserwowy

15131310-1

Pasztet drobiowy

15613100-9

Kasza gryczana

15613311-1

Płatki kukurydziane

15613100-9

Kasza jęczmienna

15613312-8

Płatki owsiane

15613100-9

Kasza kukurydziana

15614000-5

Płatki ryżowe

15613100-9

Kasza manna

15332200-6

Powidła śliwkowe

15613100-9

Kaszka mleczno-ryżowa

01131115-3

Rodzynki

15331427-6

Koncentrat pomidorowy

01111300-1

Ryż

#63

zadanie D) : - mrożone produkty mączne

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

15851000-8

Pierogi ruskie

15851000-8

Pyzy ziemniaczane

15851000-8

Pierogi z serem

15851000-8

Uszka

15851000-8

Pyzy z mięsem

zadanie E) : - pieczywo

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV

NAZWA TOWARU

15812000-3

Bułki „Drożdżówki”

15811100-7

Chleb razowy

15811400-0

Bułki „Grahamki”

15811100-7

Chleb mieszany

15811400-0

Bułki „zwykłe”

15812000-3

Pączki

Wykonawca może złożyć od 1 do 5 ofert częściowych.

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy,licząc od dnia zawarcia , które planowane jest we wrześniu 2006 r.

6) Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składadokumenty , które będą punktowane w następujący sposób :

 • 6)1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.1. a) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych .- 30 punktów ( łącznie za pkt.1. oraz 1.a )

 • 6)2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. - 30 punktów

 • 6)3.Dokumenty(lub kserokopie)wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarnąstwierdzające , że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higienyw zakresie prowadzonej działalności- protokoły dotyczące odbioru :

  1. obiektu budowlanego- magazynu oraz środka transportu, którym realizowane będą dostawy-łącznie 30 punktów

  • 6)4.Wykaz wykonanych dostaww okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. - 1 punkt zawykazaną oraz potwierdzoną , jako solidnie wykonaną dostawę

  7) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

  A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

  A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zawierający dokładne dane adresowe podmiotu występującegooraz jego dane dotyczące :

  nr telefonu, nr faxu , oraz adresu poczty internetowej.

  A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  A.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

  A.4)Dokumenty(lub kserokopie)wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarnąstwierdzające , że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higienyw zakresie prowadzonej działalności (p. 6)3.a))

  A.5)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

  B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

  B.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.

  C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejjest zobowiązany do złożenia dokumentów , o których mowa wpkt. A. -jednakże :

  C.1) Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokumenty te musząodpowiadaćtreściądokumentom wymienionym w pkt.A.2.

  C.2)-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „A2".

  D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.A.2) ;A5)- dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

  8) Do udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych (maksymalnie)20 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą sumę punktów.

  Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieniza pomocą faxuowynikach weryfikacji wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  9) Wykonawca nie wnosi wadium

  10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Nazwa kryterium

  Waga

  cena

  100

  #131

  11) Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Siedziba zamawiającego DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

  UlicaRYNKOWA 27

  74-503 MORYŃ

  Biurokierownika magazynu

  -termin składania wniosków upływadnia 2006-09-11 do godz. 11.00

  Osobą upoważnioną do odbioru wniosków jest s. Estera Zyśk - kierownik magazynu

  12) Zamawiający nie udostępnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej . SIWZwraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu będzie dostarczana pocztą elektronicznąwykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu.

  13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  14) Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

  ____________________________________

  Dom Pomocy Społecznej

  Ul. Rynkowa 27

  74-503 Moryń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-08-2006 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2006 14:33