Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 53/4 - Klępicz


Moryń, dnia 08-03-2007r.

GMOŚ.7145-1-1/04/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium,

Informa-

cja o przezna-czeniu

Informacje o obciążeniach nieruchomości

3

41390

53/4

101 m2

Klępicz

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 17,00m2

( były punkt straży pożarnej).

Dostęp do działki dobry z drogi utwardzonej. Kształt działki dość regularny. Działka uzbrojona

w sieć wodociągową

i energetyczną.

Nieruchomość obciążona umowa dzierżawy do

31-12-2007r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Budynek może być wykorzystany na garaż lub zaplecze gospodarcze.

2.991,00

2.100,00 zł

210,00

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

obciążona umową dzierżawy do 31.12.2007r.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 11-04-2007r. od godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nieruchomości można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 06-04-2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-03-2007 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:14