Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA oznaczonego sygnaturą : DPS 1.P. 345-01/07


Moryń 13-03-2007

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

oznaczonego sygnaturą : DPS 1.P. 345-01/07

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza ,

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzone w trybie : przetarg nieograniczony ; przedmiot zamówienia : Dostawa ziemniaków jadalnych w ilości 4 000 kg ;

- zostało unieważnione z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty

Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych :

Art. 93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówie­nia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępo­waniu od wykonawcy niepodlegającego wyklu­czeniu, z za­strzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektro­nicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającegoProtest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-03-2007 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 14:48