Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 157/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-05-26 14:20
dokument Zarządzenie Nr 156/2007 - w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XIII/114/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007 2008-05-26 14:16
dokument Zarządzenie Nr 155/2007 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów wyborczych. 2008-05-26 14:12
dokument Zarządzenie Nr 154/2007 - w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. 2008-05-26 14:09
dokument Zarządzenie Nr 153/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-05-26 14:06
dokument Zarządzenie Nr 152/2007 - w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu. 2008-05-26 14:05
dokument Zarządzenie Nr 151/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-05-20 10:05
dokument Zarządzenie Nr 150/2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym. 2008-05-20 09:48
dokument Zarządzenie Nr 149/2007 - w sprawie zmiany budżetu na rok 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-05-20 09:47
dokument Zarządzenie Nr 148/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-05-20 09:46
dokument Zarządzenie Nr 147/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-05-20 09:44
dokument Zarządzenie Nr 146/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-05-20 09:43
dokument Zarządzenie Nr 145/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-05-20 09:41
dokument Zarządzenie Nr 144/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-05-20 09:38
dokument Zarządzenie Nr 143/2007 - w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XII/10812007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007 2008-05-20 09:36
dokument Zarządzenie Nr 142/2007 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2008-05-20 09:32
dokument Zarządzenie Nr 141/2007 - w sprawie powolania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Budżetowym i Podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2008-05-20 09:31
dokument Zarządzenie Nr 140/2007 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2008-05-20 09:31
dokument Zarządzenie Nr 139/2007 - w sprawie zmiany budżetu na rok 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-05-20 09:31
dokument Zarządzenie Nr 138/2007 - w sprawie powołania zespołów do kontroli druku karty do głosowania w wyborach uzupełniajctcych do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 7. 2008-05-20 09:31
dokument Zarządzenie Nr 137/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-05-20 09:24
dokument Zarządzenie Nr 136/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2008-05-19 14:32
dokument Zarządzenie Nr 135/2007 - w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-05-19 14:33
dokument Zarządzenie Nr 134/2007 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2008-05-19 14:33
dokument Zarządzenie Nr 133/2007 - w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XI/98/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2007 2008-05-19 14:33
dokument Zarządzenie Nr 132/2007 w sprawie: zmiany Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2008-05-19 14:32
dokument Zarządzenie Nr 131/2007 w sprawie: ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu". 2008-05-19 14:32
dokument Zarządzenie Nr 130/2007 - w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pn. "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami" 2008-04-28 12:43
dokument Zarządzenie Nr 129/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-04-28 12:38
dokument Zarządzenie Nr 128/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2008-04-28 12:36
dokument Zarządzenie Nr 127/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2008-04-28 12:33
dokument Zarządzenie Nr 126/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2008-04-28 12:32
dokument Zarządzenie Nr 125/2007 - w sprawie ustalenia ceny ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w drugim ustnym przetargu nieograniczonym. 2008-04-28 12:30
dokument Zarządzenie Nr 124/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-04-22 11:38
dokument Zarządzenie Nr 123/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie. 2008-04-22 11:36
dokument Zarządzenie Nr 122/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-04-22 11:27
dokument Zarządzenie Nr 121/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-04-22 11:25
dokument Zarządzenie Nr 120/2007 - w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2008-04-22 10:59
dokument Zarządzenie Nr 119/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nie ograniczonym przetargu ustnym. 2008-04-22 10:56
dokument Zarządzenie Nr 118/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-04-22 10:51
dokument Zarządzenie Nr 117/2007 - w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr X/88/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 września 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2007 2008-04-22 10:45
dokument Zarządzenie Nr 116/2007 - w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej. 2008-02-14 08:04
dokument Zarządzenie Nr 115/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-02-14 07:56
dokument Zarządzenie Nr 114/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-14 07:50
dokument Zarządzenie Nr 113/2007 - w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach zasady de minimis. 2008-02-14 07:44
dokument Zarządzenie Nr 112/2007 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2008-02-14 07:41
dokument Zarządzenie Nr 111/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczobnych w użyczenie. 2008-02-14 07:38
dokument Zarządzenie Nr 110/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2008-02-13 14:21
dokument Zarządzenie Nr 109/2007 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i zakupu mundurka szkolnego w Gminie Moryń. 2008-02-13 14:18
dokument Zarządzenie Nr 108/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-13 14:15
dokument Zarządzenie Nr 107/2007 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za II kwartał 2007 r. 2008-02-13 14:12
dokument Zarządzenie Nr 106/2007 - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2008-02-13 14:10
dokument Zarządzenie Nr 105/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-02-12 11:01
dokument Zarządzenie Nr 104/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-12 10:52
dokument Zarządzenie Nr 103/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2008-02-12 10:47
dokument Zarządzenie Nr 102/2007 - w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-02-12 10:45
dokument Zarządzenie Nr 101/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2008-02-12 10:42
dokument Zarządzenie Nr 100/2007 -  w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania: "Ośrodek Kulturalno- Sportowy w Bielinie". 2008-02-12 10:39
dokument Zarządzenie Nr 99/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2008-02-12 09:46
dokument Zarządzenie Nr 98/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę mienia gminnego. 2008-02-12 09:33
dokument Zarządzenie Nr 97/2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-12 09:24
dokument Zarządzenie Nr 96/2007 - w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych. 2008-02-12 09:21
dokument Zarządzenie Nr 95/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-12 09:18
dokument Zarządzenie Nr 94/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-12 09:12
dokument Zarządzenie Nr 93/2007 - w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr VIII/6312007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie zmian budżetu Gminy Moryń na rok 2007 2008-02-12 09:08
dokument Zarządzenie Nr 92/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2008-02-12 09:05
dokument Zarządzenie Nr 91/2007 - w sprawie powołania komisji przetargwej na sprzedaż mienia gminnego. 2008-02-12 09:03
dokument Zarządzenie Nr 90/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę mienia gminnego. 2008-02-12 08:58
dokument Zarządzenie Nr 89/2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-12 08:50
dokument Zarządzenie Nr 88/2007 - w sprawie nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 2008-02-12 08:01
dokument Zarządzenie Nr 87/2007 - w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Moryniu 2008-02-12 07:59
dokument Zarządzenie Nr 86/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2008-02-11 11:38
dokument Zarządzenie Nr 85/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2008-02-11 11:32
dokument Zarządzenie Nr 84/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-11 11:28
dokument Zarządzenie Nr 83/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-11 11:19
dokument Zarządzenie Nr 82/2007 - w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania w Urzędzie Miejskim 2008-02-11 09:07
dokument Zarządzenie Nr 81/2007 - w sprawie ustalenia ceny czynszu dzierżawnego 2008-02-11 09:02
dokument Zarządzenie Nr 80/2007 - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2008-02-11 08:59
dokument Zarządzenie Nr 79/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę. 2008-02-11 08:53
dokument Zarządzenie Nr 78/2007 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za I kwartał 2007 r. 2008-02-11 08:46
dokument Zarządzenie Nr 77/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2008-02-11 08:43
dokument Zarządzenie Nr 76/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w czwartym nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-11 08:39
dokument Zarządzenie Nr 75/2007 - w sprawie dofinansoweania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku. 2008-02-11 08:37
dokument Zarządzenie Nr 74/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania: Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.: REWITALIZACJA PLACU WOLNOŚCI W MORYNIU WRAZ Z PRZYLEGŁYMI BUDYNKAMI 2008-02-08 11:38
dokument Zarządzenie Nr 73/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania: "Ośrodek Kulturalno - Sportowy w Bielinie" 2008-02-08 11:35
dokument Zarządzenie Nr 72/2007 - w sprawie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi:"Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007" 2008-02-08 11:30
dokument Zarządzenie Nr 71/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 2008-02-08 11:27
dokument Zarządzenie Nr 70/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działek 2008-02-08 11:23
dokument Zarządzenie Nr 69/2007 - w sprawie jednorazowego uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia postępowań w sprawach udzielenia zamówień publicznych 2008-02-08 11:19
dokument Zarządzenie Nr 68/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na usługi geodezyjne:Scalenie i podział działek nr 115, nr 105, nr 115, nr 107/1, nr 107/2, nr 117, nr 102,nr104, nr118, nr 108, nr 114, nr 109/13, nr 103, nr 119, nr 96 i nr 203 w obrębie Gądno zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno. 2008-02-08 11:15
dokument Zarządzenie Nr 67/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-02-08 11:08
dokument Zarządzenie Nr 66/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-08 11:05
dokument Zarządzenie Nr 65/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-08 10:53
dokument Zarządzenie Nr 64/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 2008-02-08 10:49
dokument Zarządzenie Nr 63/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na usługi: "Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007" 2008-02-08 10:44
dokument Zarządzenie Nr 62/2007 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-02-08 10:32
dokument Zarządzenie Nr 61/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: "Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń". 2008-02-08 10:24
dokument Zarządzenie Nr 60/2007 -  w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę mienia gminnego. 2008-02-08 10:20
dokument Zarządzenie Nr 59/2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-08 10:16
dokument Zarządzenie Nr 58/2007 - w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. 2008-02-08 09:55
dokument Zarządzenie Nr 57/2007 - w sprawie przeprowadzenie spisu z natury. 2008-02-08 09:52
dokument Zarządzenie Nr 56/2007 - w sprawie przeprowadzenie spisu z natury. 2008-02-08 09:50
dokument Zarządzenie Nr 55/2007 - w sprawie przeprowadzenia spisu z natury 2008-02-08 09:45
dokument Zarządzenie Nr 54/2007 - w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2008-02-08 09:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2007 - w sprawie ustalenia ceny ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-05 13:28
dokument Zarządzenie Nr 52/2007 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-02-05 13:25
dokument Zarządzenie Nr 51/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2008-02-05 13:21
dokument Zarządzenie Nr 50/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2008-02-05 13:12
dokument Zarządzenie Nr 49/2007 - w sprawie przyjecia sprawozdania Miejskiego Osrodka Kultury w Moryniuza IV kwartal 2006 r. 2008-02-05 11:32
dokument Zarządzenie Nr 48/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-05 10:27
dokument Zarządzenie Nr 47/2007 - w sprawie ustalenia cen nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaźy w trzecim nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-05 10:19
dokument Zarządzenie Nr 46/2007 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie. 2008-02-05 10:15
dokument Zarządzenie Nr 45/2007 - w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2008-02-05 10:14
dokument Zarządzenie Nr 44/2007 - w sprawie układu wykonawczego budzetu do Uchwaly Nr IV/36/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2007r w sprawie zmian budżetu Gminy Moryn na rok 2007 2008-02-05 10:12
dokument Zarządzenie Nr 43/2007 - w sprawie zmiany ukladu wykonawczego do Uchwaly Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryn na rok 2007 r. 2008-02-05 10:10
dokument Zarządzenie Nr 42/2007 - w sprawie obowiazkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryn. 2008-02-05 10:06
dokument Zarządzenie Nr 41/2007 - w sprawie jednorazowego uzupelnienia skladu komisji do przeprowadzenia postepowań w sprawach udzielenia zamówień publicznych. 2008-02-05 10:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na uslugi geodezyjne:Scalenie i podzial dzialek nr 115, nr 105, nr 115, nr 107/1, nr 107/2, nr 117, nr 102, nrl04, nr118, nr 108, nr 114, nr 109/13, nr 103, nr 119, nr 96 i nr 203 w obrebie Gądno zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno 2008-02-05 09:27
dokument Zarządzenie Nr 39/2007 - w sprawie ustalenia cen nieruchomosci, wysokosci wadium i minimalnego postapienia, nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w II ustnym przetargu nieograniczonym. 2008-02-05 08:57
dokument Zarządzenie Nr 38/2007 - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy. 2008-02-05 08:53
dokument Zarządzenie Nr 37/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywolawczej, wysokości wadium 2008-02-05 08:49
dokument Zarządzenie Nr 36/2007 - w sprawie zmiany budzetu na 2007 rok oraz ustalenia ukladu wykonawczego 2008-02-05 08:47
dokument Zarządzenie Nr 35/2007 - w sprawie rozpatrzenia oferty organizacji pozarzadowej ogloszonego otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie: ochrona i promocja zdrowia Gminy Moryn w 2007 roku. 2008-02-05 08:45
dokument Zarządzenie Nr 34/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-05 08:42
dokument Zarządzenie Nr 33/2007 - w sprawie powolania pelnomocnika burmistrza do spraw uzaleznien. 2008-02-05 08:39
dokument Zarządzenie Nr 32/2007 - w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Moryn na rok 2007 r. 2008-02-05 08:38
dokument Zarządzenie Nr 31/2007 - w sprawie układu wykonawczego budzetu do Uchwały Nr IV/33/2007r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na 2007 r. 2008-02-05 08:26
dokument Zarządzenie Nr 29/2007 - w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2008-02-05 08:20
dokument Zarządzenie Nr 28/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywolawczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2008-02-05 08:19
dokument Zarządzenie Nr 27/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-05 08:06
dokument Zarządzenie Nr 26/2007 - w sprawie ustalenia cen nieruchomosci, wysokosci wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drugim nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-05 08:04
dokument Zarządzenie Nr 25/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na dzierzawe mienia gminnego. 2008-02-05 08:01
dokument Zarządzenie Nr 24/2007 - w sprawie ustalenia ceny wywolawczej czynszu dzierzawnego, wysokosci wadium i minimalnego postapienia, nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-05 07:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2007 - w sprawie zmiany w Zarzadzeniu nr 68/2006 Burmistrza Morynia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ekwiwalentu za uzywanie telefonu prywatnego do celów sluzbowych przez soltysów. 2008-02-04 14:56
dokument Zarządzenie Nr 22/2007 - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w uzytkowanie wieczyste. 2008-02-04 14:53
dokument Zarządzenie Nr 21/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomosci, wysokosci wadium i minimalnego postapienia, nieruchomosci przeznaczonej do oddania w wieczyste uzytkowanie w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-04 14:52
dokument Zarządzenie Nr 20/2007 - w sprawie rozpatrzenia ofert organizacji pozarzadowych ogloszonego otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Moryn w 2007 roku. 2008-02-04 14:48
dokument Zarządzenie Nr 18/2007 - w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Rewitalizacja Placu Wolnosci w Moryniu" 2008-02-04 14:47
dokument Zarządzenie Nr 17/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-04 14:23
dokument Zarządzenie Nr 16/2007 - w sprawie zmiany ukladu wykonawczego do Uchwaly Nr 111/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budzetu gminy Moryn na rok 2007 2008-02-04 14:19
dokument Zarządzenie Nr 15/2007 - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy. 2008-02-04 14:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2007 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomosci, ceny wywolawczej, wysokosci wadium i minimalnego postapienia, nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w 1 nieograniczonym przetargu ustnym. 2008-02-04 14:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2007 - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy. 2008-02-04 14:12
dokument Zarządzenie Nr 12/2007 - w sprawie jednorazowej zmiany skladu komisji do przeprowadzenia postepowan w sprawach udzielenia zamówien publicznych 2008-02-04 14:09
dokument Zarządzenie Nr 11/2007 - w sprawie uniewaznienia postepowania o oznaczeniu FB/ZP.341-XXI/06 prowadzonego przez Gmine Moryn w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 60 tys. euro na roboty budowlane pn.:"Rewitalizacja Placu Wolnosci w Moryniu wraz z przyleglymi budynkami" 2008-02-04 14:03
dokument Zarządzenie Nr 10/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-04 13:46
dokument Zarządzenie Nr 9/2007 -  w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane polegajace na wykonaniu posadzek w Swietlicy Wiejskiej w Klepiczu. 2008-02-04 13:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2007 - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy. 2008-02-04 13:20
dokument Zarządzenie Nr 7/2007 - w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2007 2008-02-04 13:15
dokument Zarządzenie Nr 6/2007 - w sprawie powolania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo - Rekreacyjnego "Jarmark Morynski 2007". 2008-02-04 11:49
dokument Zarządzenie Nr 5/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-04 11:46
dokument Zarządzenie Nr 4/2007 - w sprawie zarzadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych 2008-02-04 11:43
dokument Zarządzenie Nr 3/2007 - w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz mienia gminnego. 2008-02-04 11:42
dokument Zarządzenie Nr 1/2007 - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy. 2008-02-04 11:31