Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Moryń na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, przy ul. Szkolnej 8 w Moryniu

                                                                                               Moryń, dnia 11-05-2007r.

 
GMOŚ.7145-1-1/07

 

 Burmistrz Morynia

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Moryń na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, przy ul. Szkolnej  8

w Moryniu

 

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr 52477, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

budynek usługowy o pow. 65m2 wraz z działką  gruntu, zapisaną w ewidencji gruntów pod nr 178/1 o pow. 85m2 , obręb 3 miasta Moryń, ul. Szkolna 8.

·        Cena wywoławcza – 48.500 ,00 zł

·        Wadium – 4.850,00 zł.

·         Obciążeń na nieruchomości brak

·        Sprzedaż na własność

·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w gotówce

w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na konto Urzędu Miejskiego

w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie później niż do dnia

12 czerwca 2007 r.

Dowód wpłaty wadium i zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Moryń aktualne na dzień ogłoszenia przetargu tj. 11-05-2007r. będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie

o przystąpienie do przetargu wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu

i kserokopią dowodu wpłaty wadium do dnia 12 czerwca  2007 r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu

13 czerwca 2007 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zakończonym przetargu.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Moryniu  tel.091 466 79 54 Pani Elżbieta Grygorcewicz, pokój nr 2, strona internetowa www.moryn.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-05-2007 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2007 14:53