Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-05/07. (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer 178312-2007)

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców :

 1. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania A/ -artykuły ogólno spożywcze- złożył wykonawca :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo

- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat

Ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard Szczeciński

 1. Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 15735,15

 1. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania B/ - słodycze i artykuły cukiernicze - złożył wykonawca :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo

- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat

Ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard Szczeciński

   1. Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 24533,68 zł

  1. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania C/ - kasze , dżemy i konserwy - złożył wykonawca :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo

- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat

Ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard Szczeciński

   1. Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 35106,24 zł

  1. W zakresie zadania D/ - mrożone produkty mączne - nie wpłynęła żadna oferta

Niniejsza część postępowania została unieważniona .

  1. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania E/ - pieczywo - złożył wykonawca :

ZPH „Chlebek” S.C.

Bożena Gralewska-Kieżun

Barbara Schroeder

ul. Podmiejska-Boczna 14

66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 21359,92 zł

II. Umotywowanie:

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferty złożone przez w/w wykonawców zawierają ceny najniższe , przez co uzyskały maksymalne ilości punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-19.

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 180.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-10-2007 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-10-2007 14:57