Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej szkołą


Moryń, dnia 17-11-2004r.

GMOŚ.72241-6/03

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi

Wieczy-

stej

Nr nieru

-chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minima

-lne

postąpie-

nie

w zł

Informa

cja o przezna

-czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

39403

204/1

3475

3 miasta Moryń

ul. Szkolna 17

Nieruchomość zabudowana budynkiem

2-konygnacyjnym, podpiwniczonym

o pow. użytkowej 1057m2 (była szkoła podstawowa) oraz dwoma budynkami gospodarczymi

1-kondygnacyjnymi

o pow. 20,40m2; 18,40m2.

Budynek byłej szkoły przedwojenny, modernizowany

w 1980r., obecnie nieużytkowany. Dojazd do działki z drogi utwardzonej ( asfalt) Kształt działki nieregularny.

Działka uzbrojona

w wodę,prąd i zbiornik bezodpływowy. Działka usytuowana ok. 300 m od rynku i jeziora Morzycko.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium- tereny o dominującej funkcji usługowej

208.229,00

208.300,00

20.830,00

2.083,00

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29-12-2004r. od godz. 10min.30 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu: - dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 22-12-2004r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54 fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 18-11-2004 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2004 10:41