Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XII/l13/2007 - w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-02-27 12:19
dokument XII/112/2007 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. 2008-02-26 11:35
dokument XII/111/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2008-02-26 10:01
dokument XII/110/2007 - w sprawie poinformowania Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego. 2008-02-26 10:01
dokument XII/108/2007 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2007r. 2008-02-26 10:01
dokument XII/109/07 - w sprawie programu współpracy na 2008 rok gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.. 2008-02-26 10:01
dokument XII/107/2007 - w sprawie scalenia i podziału działek nr 115, 105, 113, 107/1, 107/2, 117, 102, 104, 118, 108, 118, 114, 109/13, 103, 119, 96, 203, 109/4. 2008-02-26 08:54
dokument XII/106/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 105/45 o pow.0,3598 ha i nr 105/33 o pow. 0,0541 ha położonych w obrębie Przyjezierze . 2008-02-26 08:53
dokument XII/105/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 2008-02-26 08:53
dokument XII/104/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 268/1 o pow. 0,5027 ha położonej w obrębie 3 miasta Moryń. 2008-02-26 08:53
dokument XII/103/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych. 2008-02-26 08:52
dokument XII/102/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Starym Objezierzu, gmina Moryń 2008-02-26 08:51
dokument XII/101/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2008-02-26 08:50
dokument XII/100/2007 - w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 2008-02-26 08:49