Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XII/102/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Starym Objezierzu, gmina Moryń


UCHWAŁA Nr XII/102/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Starym Objezierzu, gmina Moryń

Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 (zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635 oraz 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1.1.Przystąpić do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Stare Objezierze.

1.2.Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaznaczone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały i obejmują działkę nr 188/13 o powierzchni 12,2366 ha

§2.Przedmiotem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zagospodarowanie terenu na cele eksploatacji kruszyw.

§3. Zakres prac planistycznych zgodny z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-01-2008 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-02-2008 08:51