Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 158/2008 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów wyborczych. 2009-02-03 08:52
dokument Zarządzenie Nr 85/2008 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu 2009-01-29 11:36
dokument Zarządzenie Nr 160/2008 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczanie sprzętu szkolnego w Zespole Szkół w Moryniu. 2009-01-09 08:58
dokument Zarządzenie 159/2008 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowych w Moryniu. 2009-01-05 14:28
dokument Zarządzenie 157/2008 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-01-05 14:24
dokument Zarządzenie 156/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-01-05 14:23
dokument Zarządzenie 155/2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-01-05 14:21
dokument Zarządzenie 154/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-01-05 14:18
dokument Zarządzenie 153/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-01-05 14:17
dokument Zarządzenie 152/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-01-05 14:15
dokument Zarządzenie 151/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XXI/192/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r. 2009-01-05 14:13
dokument Zarządzenie 150/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego. 2009-01-05 14:03
dokument Zarządzenie 149/2008 w sprawie powołania komisji do III rokowań na sprzedaż mienia gminnego. 2009-01-05 14:01
dokument Zarządzenie 148/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2009-01-05 13:58
dokument Zarządzenie 147/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2009-01-05 13:56
dokument Zarządzenie 146/2008 w sprawie zmiany budzetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2009-01-05 13:53
dokument Zarządzenie 145/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2009-01-05 13:51
dokument Zarządzenie 144/2008 w sprawie wysokości ceny za wywóz nieczystości stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Moryniu. 2009-01-05 13:46
dokument Zarządzenie 143/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-01-05 13:42
dokument Zarządzenie 142/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-01-05 13:38
dokument Zarządzenie 141/2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpoenia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w III nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-01-05 13:37
dokument Zarządzenie 140/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokosci wadium i minimalnego postępienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste uzytkowanie w V nieograniczonym przetargu ustnym. 2009-01-05 13:18
dokument Zarządzenie 139/2008 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych w uzyczenie. 2009-01-05 13:16
dokument Zarządzenie 138/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XX/178/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r. 2009-01-05 13:14
dokument Zarządzenie 137/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy. 2009-01-05 13:09
dokument Zarządzenie 136/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2009-01-05 12:57
dokument Zarządzenie 135/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2009-01-05 12:53
dokument Zarządzenie 134/2008 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego. 2009-01-05 12:48
dokument Zarządzenie 133/2008 w sprawie powołania komisji do II rokowań na sprzedaż mienia gminnego. 2009-01-05 12:44
dokument Zarządzenie 132/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławcej dl II rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedazy. 2009-01-05 12:42
dokument Zarządzenie 131/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2009-01-05 11:58
dokument Zarządzenie 130/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz ustalenia składu zespołu spisowego. 2009-01-05 11:56
dokument Zarządzenie 129/2008 w sprawie powołania i zasad działania ds. likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2009-01-05 11:49
dokument Zarządzenie 128/2008 - w sprawie rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie; Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Moryń w 2008 roku 2008-10-20 12:37
dokument Zarządzenie 127/2008 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 12:25
dokument Zarządzenie 126/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 11:03
dokument Zarządzenie 125/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w IV nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 11:00
dokument Zarządzenie 124/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 10:58
dokument Zarządzenie 123/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 10:57
dokument Zarządzenie 122/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 10:57
dokument Zarządzenie 121/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-20 10:56
dokument Zarządzenie 120/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-10-20 10:52
dokument Zarządzenie 119/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2008-10-20 10:47
dokument Zarządzenie 118/2008 - W sprawie powołania komisji do I rokowań na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 10:46
dokument Zarządzenie 117/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-20 10:45
dokument Zarządzenie 116/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 10:44
dokument Zarządzenie 115/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań oraz wysokości zaliczki 2008-10-20 10:40
dokument Zarządzenie 114/2008 - O zmianie Zarządzenia Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2008-10-20 10:26
dokument Zarządzenie 113/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-10-20 10:23
dokument Zarządzenie 112/2008 - W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XIX/173/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r. 2008-10-20 10:21
dokument Zarządzenie 111/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-10-20 10:19
dokument Zarządzenie 110/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 10:18
dokument Zarządzenie 109/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-20 10:17
dokument Zarządzenie 108/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 10:14
dokument Zarządzenie 107/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w wieczyste użytkowanie mienia gminnego 2008-10-20 10:12
dokument Zarządzenie 106/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w III nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 10:09
dokument Zarządzenie 105/2008 - W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w Gminie Moryń 2008-10-20 10:07
dokument Zarządzenie 104/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 10:06
dokument Zarządzenie 103/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości zabudowanej garażem nr 5, przeznaczonym do sprzedaży w I ograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 10:05
dokument Zarządzenie 102/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 10:02
dokument Zarządzenie 101/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-20 09:38
dokument Zarządzenie 100/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 09:37
dokument Zarządzenie 98/2008 - W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2008-10-20 09:35
dokument Zarządzenie 97/2008 - W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2008-10-20 09:32
dokument Zarządzenie 96/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 09:31
dokument Zarządzenie 95/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-20 09:26
dokument Zarządzenie 94/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 09:25
dokument Zarządzenie 93/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-20 09:16
dokument Zarządzenie 92/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 09:13
dokument Zarządzenie 91/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w wieczyste użytkowanie mienia gminnego 2008-10-20 08:49
dokument Zarządzenie 90/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w II nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 08:42
dokument Zarządzenie 89/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę 2008-10-20 08:34
dokument Zarządzenie 88/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-10-20 08:24
dokument Zarządzenie 87/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w czwartym nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-20 08:16
dokument Zarządzenie 86/2008 - W sprawie rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie: ochrona i promocja danych Gminy Moryń w 2008 roku 2008-10-20 08:15
dokument Zarządzenie 84/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 08:14
dokument Zarządzenie 82/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w wieczyste użytkowanie mienia gminnego 2008-10-20 08:12
dokument Zarządzenie 80/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-20 08:09
dokument Zarządzenie 79/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-20 08:07
dokument Zarządzenie 78/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-20 08:05
dokument Zarządzenie 77/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-20 08:04
dokument Zarządzenie 76/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-16 11:49
dokument Zarządzenie 75/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-16 11:48
dokument Zarządzenie 74/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-16 11:44
dokument Zarządzenie 73/2008 - W sprawie ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-16 11:43
dokument Zarządzenie 72/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-16 11:42
dokument Zarządzenie 71/2008 - W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008r. 2008-10-16 11:41
dokument Zarządzenie 70/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-16 11:39
dokument Zarządzenie 69/2008 - W sprawie nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2008-10-16 11:31
dokument Zarządzenie 68/2008 - W sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Moryniu 2008-10-16 11:30
dokument Zarządzenie 67/2008 - W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2008-10-16 11:03
dokument Zarządzenie 66/2008 - W sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu" 2008-10-16 11:00
dokument Zarządzenie 65/2008 - W sprawie ustalenia ceny czynszu dzierżawnego za dzierżawę plaży na dyskotekę w dniu 19 ? 20 lipca 2008r. 2008-10-16 10:58
dokument Zarządzenie 64/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży składników mienia ruchomego 2008-10-16 10:57
dokument Zarządzenie 63/2008 - W sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: "Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń" 2008-10-16 10:56
dokument Zarządzenie 62/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-16 10:54
dokument Zarządzenie 61/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w wieczyste użytkowanie mienia gminnego 2008-10-16 10:52
dokument Zarządzenie 60/2008 - W sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze" 2008-10-16 10:51
dokument Zarządzenie 59/2008 - W sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Remont dróg osiedlowych na działkach 107/21 i 107/105 obręb Witnica" 2008-10-16 10:51
dokument Zarządzenie 58/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-16 10:51
dokument Zarządzenie 57/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-16 10:51
dokument Zarządzenie 56/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-16 10:50
dokument Zarządzenie 55/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i kosztów sprzedaży 2008-10-16 10:50
dokument Zarządzenie 54/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i kosztów sprzedaży 2008-10-16 10:50
dokument Zarządzenie 54/2008 - w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-16 10:50
dokument Zarządzenie 53/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-10 09:57
dokument Zarządzenie 52/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 09:56
dokument Zarządzenie 51/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-10 09:55
dokument Zarządzenie 50/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 09:54
dokument Zarządzenie 49/2008 - W sprawie ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-10 09:38
dokument Zarządzenie 48/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-10 09:37
dokument Zarządzenie 47/2008 - W sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu" 2008-10-10 09:35
dokument Zarządzenie 46/2008 - W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały nr XVII/151/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008 r. 2008-10-10 09:32
dokument Zarządzenie 45/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-10 09:31
dokument Zarządzenie 44/2008 - W sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2008-10-10 09:30
dokument Zarządzenie 43/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-10 09:28
dokument Zarządzenie 43/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 2008-10-10 09:27
dokument Zarządzenie 42/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego 2008-10-10 09:26
dokument Zarządzenie 41/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowania wieczyste 2008-10-10 09:25
dokument Zarządzenie 40/2008 - W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w I nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-10 09:24
dokument Zarządzenie 39/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-10 09:22
dokument Zarządzenie 38/2008 - W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XVI/147/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 09 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na 2008 r. 2008-10-10 09:21
dokument Zarządzenie 37/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 09:20
dokument Zarządzenie 36/2008 - W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-10 09:19
dokument Zarządzenie 35/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 09:11
dokument Zarządzenie 34/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-10 09:09
dokument Zarządzenie 33/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:43
dokument Zarządzenie 32/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-10 08:42
dokument Zarządzenie 31/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:40
dokument Zarządzenie 30/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-10 08:39
dokument Zarządzenie 29/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:37
dokument Zarządzenie 28/2008 - W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-10 08:35
dokument Zarządzenie 27/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:34
dokument Zarządzenie 26/2008 -W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-10 08:32
dokument Zarządzenie 25/2008 -W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę 2008-10-10 08:31
dokument Zarządzenie 24/2008 -W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XXV/132/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r. 2008-10-10 08:29
dokument Zarządzenie 23/2008 -W sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku 2008-10-10 08:17
dokument Zarządzenie 22/2008 - W sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. realizacji projektów transgranicznych w ramach "Geoparku Epoki Lodowca nad brzegiem Odry" 2008-10-10 08:15
dokument Zarządzenie 21/2008 -W sprawie zmiany budżetu na 2008 rok oraz ustalenia układu wykonawczego 2008-10-10 08:14
dokument Zarządzenie 20/2008 -W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-10 08:13
dokument Zarządzenie 19/2008 -W sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2008-10-10 08:12
dokument Zarządzenie 18/2008 -W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-10 08:11
dokument Zarządzenie 17/2008 -W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-10-10 08:10
dokument Zarządzenie 16/2008 -W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-10 08:09
dokument Zarządzenie 15/2008 -W sprawie rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Moryń w 2008 roku 2008-10-10 08:08
dokument Zarządzenie 14/2008 -W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2008-10-10 08:07
dokument Zarządzenie 13/2008 - W sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:06
dokument Zarządzenie 12/2008 - W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:03
dokument Zarządzenie 11/2008 -W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 08:01
dokument Zarządzenie 10/2008 -W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim nieograniczonym przetargu ustnym 2008-10-10 08:00
dokument Zarządzenie 9/2008 -W sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2008-10-10 07:58
dokument Zarządzenie 8/2008 -W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2008-10-10 07:56
dokument Zarządzenie 7/2008 -W sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych za 2007 rok 2008-10-10 07:55
dokument Zarządzenie 6/2008 - W sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2007 2008-10-10 07:53
dokument Zarządzenie 5/2008 - W sprawie zmiany wysokości ceny za wywóz nieczystości stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2008-10-10 07:46
dokument Zarządzenie 4/2008 - W sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego pn. "Jarmark Moryński 2008" 2008-10-10 07:45
dokument Zarządzenie 3/2008 - W sprawie zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Moryniu i Gminie Moryń (organie) 2008-10-10 07:43
dokument Zarządzenie 2/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę 2008-10-10 07:42
dokument Zarządzenie 1/2008 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-10-10 07:41