Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/140/08 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2008 rok . 2008-05-12 14:58
dokument Uchwała Nr XV/131/08 - w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008 - 2014" 2008-05-12 14:34
dokument Uchwała Nr XV/135/2008 - w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2008-05-12 13:18
dokument Uchwała Nr XV/133/2008 - w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki. 2008-05-12 12:59
dokument Uchwała Nr XV/145/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości . 2008-04-28 11:10
dokument Uchwała Nr XV/144/2008 - w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-04-28 11:09
dokument Uchwała Nr XV/142/2008 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym 2008-04-28 11:08
dokument Uchwała Nr XV/141/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości. 2008-04-28 11:08
dokument Uchwała Nr XV/139/2008 - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Moryń 2008-04-28 11:07
dokument Uchwała Nr XV/138/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania 2008-04-28 11:06
dokument Uchwała Nr XV/137/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i gruntu. 2008-04-28 11:06
dokument Uchwała Nr XV/136/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego 2008-04-28 11:05
dokument Uchwała Nr XV/134/2008 - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego. 2008-04-28 11:04
dokument Uchwała Nr XV/132/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r. 2008-04-28 11:03