Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/134/2008 - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.


Uchwała Nr XV/134/2008

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 marca 2008r

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, oraz z 2006r Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007r Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz791 i Nr 140, poz. 984) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Moryniu, uchwala co następuje:

§ 1. W związku z likwidacją jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Klępiczu, Rada Miejska w Moryniu w trybie określonym w Rozdziale 4 Uchwały Nr XI/95/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2007r w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania majątkiem Gminy Moryń, postanawia przeznaczyć w trybie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - będącego na stanie Zespołu Szkół w Moryniu i Urzędu Miejskiego w Moryniu, wyszczególnionego w załącznikach Nr 1 - 6 do niniejszej Uchwały, na rzecz podmiotów w nich określonych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Klępiczu, po dokonaniu inwentaryzacji mienia ruchomego, okazało się, że Zespół Szkół w Moryniu nie jest w stanie przyjąć wszystkiego mienia ruchomego. Część mienia jest w znacznym stopniu zużyte, a o część wystąpiły jednostki budżetowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki OSP i instytucja kultury.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2008 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 11:04