Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza morynia


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy referent (1/2 etatu)

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie informatyczne, pożądane wyższe lub średnie wraz z kontynuowaniem nauki na studiach o profilu informatycznym,

 2. doświadczenie i umiejętność administrowania komputerami i siecią LAN

 3. znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym (w mowie i piśmie),

 4. znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianym podpisem elektronicznym oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów gminnych oraz organizacji pracy Urzędu

 2. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, dokładność, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. administrowanie systemami informatycznymi i siecią teleinformatyczną,

 2. aktualizacja systemów informatycznych (instalacja upgrade'ów, service pack'ów, aktualizacja oprogramowania),

 3. realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania Urzędu i obsługi interesantów poprzez wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów

 4. planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych w systemie informatycznym,

 5. wykonywanie kopii bezpieczeństwa programów i archiwizacji baz danych Urzędu Miejskiego w Moryniu

 6. wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu w zakresie informatycznym,

 7. pomoc i wspieranie stanowiska odpowiedzialnego za aktualizację BIP-u i strony internetowej Morynia,

 8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 9. dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania według potrzeb,

 10. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moryniu w zakresie pomocy merytorycznej dotyczącej ochrony danych osobowych i zabezpieczenia systemów informatycznych.

 11. przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),1

b) kwestionariusz osobowy ,2

c) list motywacyjny,

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub

zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach.

f) świadectwa pracy

g) oświadczenie o stanie zdrowia

h) oświadczenie o niekaralności

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.

z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście

w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta (1/2 etatu)”

w terminie do dnia 31 stycznia 2006r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl.Wolności 1

74-503 Moryń.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony

w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone

w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

1pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

2 zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia

17 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 230,poz.2293).

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy .Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem

może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony ; w dalszej perspektywie może nastąpić zwiększenie wymiaru zatrudnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 13-01-2006 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2006 14:33