Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/189/2008 - w sprawie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-12-12 10:21
dokument Uchwała Nr XX/188/2008 - w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 2008-12-12 10:20
dokument Uchwała Nr XX/187/2008 - w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032" 2009-05-27 10:16
dokument Uchwała Nr XX/186/2008 - w sprawie uczestnictwa Gminy Moryń w realizacji programu pn. "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym". 2008-12-12 10:18
dokument Uchwała Nr XX/185/2008 - w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" 2008-12-12 09:03
dokument Uchwała Nr XX/184/2008 - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do odejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2008-12-12 09:01
dokument Uchwała Nr XX/183/2008 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym 2008-12-12 08:43
dokument Uchwała Nr XX/182/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2008-12-12 08:43
dokument Uchwała Nr XX/181/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 2008-12-11 13:52
dokument Uchwała Nr XX/180/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 2008-12-11 13:50
dokument Uchwała Nr XX/179/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 2008-12-11 13:35
dokument Uchwała Nr XX/178/2008 -w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 r. 2009-04-28 09:45
dokument Uchwała Nr XX/177/2008 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2008-12-11 13:30
dokument Uchwała Nr XX/176/2008 - w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2008-12-10 08:51
dokument Uchwała Nr XX/175/2008 - w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2008-12-10 08:48
dokument Uchwała Nr XX/174//2008 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2008-12-10 08:46