Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/184/2008 - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do odejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

                    
UCHWALA NR XX/184/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 listopada 2008roku.
 
 
 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do odejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 
 

Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1808, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz., 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 
 
 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do podejmowania działań wobec dluznik6w alimentacyjnych, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007r. 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008r. Nr 134, poz. 850) z wyleczeniem przeprowadzania wywiad6w alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                   Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-12-2008 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2008 09:01