Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 czerwca 2009 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 czerwca 2009 r.
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
- informacja dot. interpelacji.
5.Interpelacje,wnioski i zapytania radnych.
 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie,
 
b) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,
 
c) w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie,
 
d) w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 
e) o zmianie Uchwały Nr XXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu,
 
f) w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół w Moryniu
do projektu „Dobre dziś – lepsze jutro. Program wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań i talentów uczniów Zespołu Szkół w Moryniu”
 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
g) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale,
 
h) w sprawiezmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009,
 
i) w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy,
 
j) w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- kościół w Dolsku,
 
k) w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 
l) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
ł) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia
 
 
7.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
8. Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie obrad XXVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-06-2009 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2009 14:15