Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/251/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia. 2009-07-23 09:34
dokument Uchwała Nr XXVII/250/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-07-23 09:32
dokument Uchwała Nr XXVII/249/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2009-07-23 09:31
dokument Uchwała Nr XXVII/248/20098w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kosciół w Dolsku. 2009-07-23 09:28
dokument Uchwała Nr XXVII/247/2009 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy. 2009-07-23 09:21
dokument Uchwała Nr XXVII/246/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009. 2009-07-23 09:02
dokument Uchwała Nr XXVII/245/2009 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale. 2009-07-23 08:59
dokument Uchwała Nr XXVII/244/2009 w sprawie przystąpienie Zespołu Szkół w Moryniu do projektu "Dobre dziś - lepsze jutrno, Program wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań i talentów uczniów Zespołu Szkół w Moryniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-07-23 08:57
dokument Uchwała Nr XXVII/243/2009 o zmianie Uchwały Nr XXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu. 2009-07-23 08:53
dokument Uchwała Nr XXVII/242/2009 w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2009-07-23 08:42
dokument Uchwała Nr XXVII/241/2009 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spital Powiatowy w Gryfinie. 2009-07-23 08:37
dokument Uchwała Nr XXVII/240/2009w sprawie zatwierdzenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moruń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2009-07-23 08:21
dokument Uchwała Nr XXVII\239\2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o, w Goleniowie. 2009-07-23 08:18