Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1.

Data 20.08.2009 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1.
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)
 
 
zawiadamiam
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących dokumentów planistycznych:
  1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń opracowanej na podstawie uchwały nr XIII/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części terenu w granicach miasta Moryń” podjętej przez Radę Miasta i Gminy w Moryniu;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1., opracowywanego na podstawie uchwały nr XIII/119/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1., podjętej przez Radę Miasta i Gminy w Moryniu.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy w Moryniu przy Placu Wolności 1.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do powyższych postępowań sprawie oddziaływania na środowisko do dnia10.09.2009 roku.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Moryniu przy Placu Wolności 1, 74 – 503 Moryń, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: um@moryn.pl w temacie wniosku należy wpisać odpowiednio: „Prognoza- plan Moryń” lub „Prognoza – studium Moryń”
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morynia.
W powyższych sprawach postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
 
                                                                                                                      Burmistrz Morynia  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-08-2009 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 20-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-08-2009 14:52