Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS Moryń: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-03/09. (Ogłoszenie o zamówieniu numer :428044-2009)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rynkowa 27
74-503 Moryń
(tel. 091 4 146 024)
Moryń, 2009-12-23
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-03/09. (Ogłoszenie o zamówieniu numer :428044-2009)
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców :
 
1.       Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania A/ -artykuły ogólno spożywcze- złożył wykonawca :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat
Ul. Rzeźnicza 6-8
              73-110 Stargard Szczeciński
 
 

 
 
 
 

a.    Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 19671,50 zł
 
2.     Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania B/ -słodycze i artykuły cukiernicze - złożył wykonawca :
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat
Ul. Rzeźnicza 6-8
          73-110 Stargard Szczeciński
 
a.    Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 24194,80 zł
 
3.     Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania C/ -kasze , dżemy i konserwy - złożył wykonawca :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat
Ul. Rzeźnicza 6-8
                                  73-110 Stargard Szczeciński
 
a.       Cena brutto    oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 27941,42 zł
 
 
4.     Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania D/ - produkty mrożone –  złożył wykonawca:
 
Przedsiębiorstwo Handlowe „Margo” Sp. z O.O.
ul. Topolowa 6
72-012 Radziszewo
 
a.       Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 10 647,70 zł
 
 
 
5.     Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania E/ -pieczywo- złożył wykonawca :

                   ZPH „Chlebek” 
Czesław Kieżun
ul. Podmiejska-Boczna 14
66-400 Gorzów Wielkopolski
 

 
 
 
 
 
 

a.    Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 21 831,51 zł zł
 
 
II. Umotywowanie:
 Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferty złożone przez w/w wykonawców spełniają wymagania zawarte w SIWZ .
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-31.
 
III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 PZP -   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
1) nie zostały odrzucone żadne oferty;
2) żaden z wykonawców nie został wykluczony
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 180 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .
 
 
 
 
 
 
Moryń 2009-12-23
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-12-2009 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-12-2009 10:42