Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS Moryń: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :dostawę mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu {(nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/09) Ogłoszenie o zamówieniu numer :431256-2009}

 
Dom Pomocy Społecznej
ul. Rynkowa 27
74-503 Moryń
(tel. 091 4 146 024)
Moryń, 2009-12-29
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :dostawę   mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu {(nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/09)  Ogłoszenie o zamówieniu numer :431256-2009}
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :
 
 
Hurtownia Artykułów Spożywczych
Jacek Dereń
ul. Dworcowa 3
74-505 Mieszkowice
 
Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 80 20,82 zł
 
II. Umotywowanie:
 Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferta złożone przez w/w wykonawcę spełnia wymagania zawarte w SIWZ i otrzymała ona maksymalną liczbę punktów – wyliczoną przy użyciu wzoru zawartego w pkt. XIII SIWZ .
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-01-06 .
 
III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 PZP -   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu   informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
1) nie zostały odrzucone żadne oferty;
2) żaden z wykonawców nie został wykluczony
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 180 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .
 
 
Moryń 2009-12-29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-12-2009 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2009 14:25