Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 czerwca 2010 r.

 
Porządek obrad XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  29 CZERWCA  2010 r.
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie porządku obrad.
4.      Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami. 
      - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
      - informacja dot. interpelacji,
      - przyznanie nagród uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.
 
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń ,
b) w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
c) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie,
d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,
e) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Moryniu,
f)  w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,                                                    
g) w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych ,
h) o zmianie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Mirowo  na lata 2008-2014”,
i) o zmianie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Objezierze na lata 2008-2014”,
j) o zmianie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008-2014”,
k) o zmianie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przyjezierze na lata 2009-2014”,
l) o zmianie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2009-2014”,
ł) o zmianie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gądno na lata 2009-2014”,
m)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń (Mirowo- plac zabaw),
n) w sprawieprzystąpienia Gminy Moryń do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”,
o) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmian w uchwale Rady Powiatu nr XIV/158/2004
 z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie Jeziora Morzycko,
p)w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2010,
r) w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń  za I półrocze 2010,
s)w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.
 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXXV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-06-2010 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2010 10:00