Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXV/335/2010 o zmianie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gądno na lata 2009-2014". 2010-08-31 10:32
dokument Uchwała Nr XXXV/334/2010 o zmianie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2009-2014". 2010-08-31 10:31
dokument Uchwała Nr XXXV/333/2010 o zmianie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przyjezierze na lata 2009-2014". 2010-08-31 10:29
dokument Uchwała Nr XXXV/332/2010 o zmianie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008-2014". 2010-08-31 10:27
dokument Uchwała Nr XXXV/331/2010 o zmianie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stare Objezierze na lata 2008-2014". 2010-08-31 10:26
dokument Uchwała Nr XXXV/330/2010 o zmianie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008-2014" 2010-08-31 10:21
dokument Uchwała Nr XXXV/329/2010/ w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 2010-08-31 10:19
dokument Uchwała Nr XXXV/328/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. 2010-08-31 10:18
dokument Uchwała Nr XXXV/327/2010 w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2010. 2010-08-31 10:15
dokument Uchwała Nr XXXV/326/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2010. 2010-08-31 10:14
dokument Uchwała Nr XXXV/325/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmian w uchwale Rady Powiatu nr XIV/158/2004 z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie Jeziora Morzycko. 2010-08-31 10:12
dokument Uchwała Nr XXXV/324/2010 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń (Mirowo - plac zabaw). 2010-08-31 10:09
dokument Uchwała Nr XXXV/323/2010 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych. 2010-08-31 10:05
dokument Uchwała Nr XXXV/322/2010 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 2010-08-31 10:02
dokument Uchwała Nr XXXV/321/2010 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Moryniu. 2010-08-31 09:59
dokument Uchwała Nr XXXV/320/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2010-08-31 09:57
dokument Uchwała Nr XXXV/319/2010 UNIEWAŻNIONA 2010-08-31 09:51
dokument Uchwała Nr XXXV/318/2010 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczych. 2010-08-31 09:49
dokument Uchwała Nr XXXV/317/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń. 2010-08-31 09:45