Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 WRZEŚNIA 2010 r.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU
W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 R.


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
- informacja dot. interpelacji,
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność
      Gminy Moryń (plac zabaw w Przyjezierzu),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości (boisko sportowe Orlik 2012),
  c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ((dz.70/4, 70/7- droga
      do dworca PKP w Witnicy),
  d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 52- Stare Objezierze),
  e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.96/2- Stare Objezierze),
  f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.98/4 – Witnica),
  g) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości ( była szkoła w Klępiczu),
  h) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      części terenu w granicach miasta Moryń,
  i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego
     w roku 2010,
  j) w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty wierzytelności Gminy
     Moryń i jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
     warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
     pomoc publiczną oraz organów do tego uprawnionych,
  k) w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej w latach 2011-2012 dla Zakładu Gospodarki
      Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,
  l) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  ł) w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2010,
  m) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia,
  n) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
       i Mieszkaniowej w Moryniu.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2010r.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-09-2010 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2010 13:51