Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości nr 239/8 , obręb 3 miasta Moryń.

 Moryń,  07 października 2010r.

 

GMOŚ.72241-3-1/09/10

  O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie  następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr  239/8 , obręb 3 miasta Moryń  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - 43946

3. Powierzchnia nieruchomości – 1644 m2 , udział  396/1000 części

4. Opis nieruchomości - Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie

    pod budowę 15 szt.garaży murowanych w tym: 14szt. garaży w udziale po 26/1000

    części każdy i 1szt. garażu w udziale  32/1000 części. Wszystkie media komunalne

    znajdują się w pobliżu. 

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  Plan zagospodarowania

    przestrzennego nie obowiązuje. Wybudowanie fundamentów w ciągu jednego roku od daty

    nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy.

    Umowa na okres do  06.07.2106 roku

6. Cena nieruchomości- 22.571,00 zł za udz. 396/1000 części plus podatek Vat ( 22%)

    lub :14 miejsc w udziale po 26/1000 części  tj. 1481,03 zł  plus Vat ( 22%) za każdy udział i 1 miejsce

    garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1822,80 zł plus Vat (22%)

7. Cena wywoławcza – 22.571,00 zł za udz. 396/1000 części plus Vat ( 22%)

    lub :15 miejsc pod garaże w udziale po 26/1000 części  tj. 1482,00 zł za każdy udział plus Vat (22%)

    i 1 miejsce garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1823,00plus podatek VAT ( 22%)

9. Wysokość wadium-  za udział 396/1000 części- 2.258,00,00 zł,  za udział 26/1000 części –

    149,00 zł, za udział 32/1000  części – 183,00 zł, płatne w terminie do  10 listopada 2010 r.

    płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 

    Nr    91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,

     zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w

     wysokości 10 zł. 

10. Minimalne postąpienie- za udział: 396/1000 części-  230,00 zł, za udział 26/1000 części -

     20,00 zł, za udział 32/1000  części-20,00 zł

11.Opłaty w % wartości gruntu i terminy wnoszenia opłat:

     -  pierwsza -25% ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego

     -  roczna-3% ceny osiągniętej w przetargu, płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego

      Aktualizacja opłat - nie częściej niż jeden raz do roku

12. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – oddanie w wieczyste użytkowanie

13. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

14. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

15. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy     

16. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 15 listopada 2010r.  o godz. 11-tej przetarg  ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej  bip moryn.pl

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-10-2010 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 07-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 07-10-2010 13:38