Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVII/356/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2010-10-22 12:08
dokument Uchwała Nr XXXVII/355/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2010-10-22 12:07
dokument Uchwała Nr XXXVII/354/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2010. 2010-10-22 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/353/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 2010-10-22 12:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/352/2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej w latach 2011 - 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2010-10-22 12:01
dokument Uchwała Nr XXXVII/351/2010 w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty wierzytelności Gminy Moryń i jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organów do tego uprawnionych. 2010-10-22 11:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/350/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2010. 2010-10-22 11:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/349/2010 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części terenu w granicach miasta Moryń. 2010-10-22 11:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/348/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (była szkoła - Klępicz). 2010-10-22 11:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/347/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 98/4 - Witnica). 2010-10-22 11:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/346/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 96/2 - Stare Objezierze). 2010-10-22 11:15
dokument Uchwała Nr XXXVII/345/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 52 Stare Objezierze). 2010-10-22 11:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/344/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości (dz. 70/4, 70/7 - droga do dworca PKP w Witnicy). 2010-10-22 11:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/343/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości (boisko sportowe Orlik 2012). 2010-10-22 10:58
dokument Uchwała Nr XXXVII/342/2010 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń (plac zabaw w Przyjezierzu). 2010-10-22 11:17