Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia 2011-12-16 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia 2011-12-16 14:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2011-12-09 07:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia 2011-11-02 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia 2011-10-27 12:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową w Moryniu. 2011-10-17 14:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 125 z drogą powiatową w Moryniu. 2011-10-05 10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ZZDW w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich ul. Polna 2, 74 - 500 Chojna polegającej na "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125". 2011-10-04 08:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej. 2011-09-26 09:49
dokument Obwieszczenie - o wpłynięciu wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "zmianie sposobu żytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdów samochodowych na działce nr 233/1, obręb 3 miasta Moryń" 2011-09-21 09:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku Chojna" Sarbinowo, w km 66 + 776 km w miejscowości Witniczka. 2011-09-16 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2011-09-13 12:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2011-09-12 13:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "przebudowie drogi nr 125 w Klępiczu Gmina Moryń". 2011-07-07 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Moryń - Zachód" 2011-05-11 08:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego "budowie sieci wodociągowej w Moryniu". 2011-04-18 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Telekomunikacji Polskiej S. A. 2011-04-15 13:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzekiej nr 125 z drogą powiatową w m. Moryń". 2011-04-01 07:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1. 2011-03-15 08:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci wodociągowej w moryniu w ul. Woldnej, działki nr 442/1; 315/18; 440/2; 434/3 obręb 2 miasta Moryń" 2011-03-02 08:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Telekomunikacji Polskiej S. A. polegającej na "budowie lini telekomunikacyjnych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jaśminowej i Świerkowej w Moryniu". 2011-02-11 09:59
dokument Obwieszczenie o o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń na lata 2010-2013". 2011-01-05 13:36
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2010-2013". 2011-01-05 13:32