Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołu spisowego. 2012-01-03 12:18
dokument Zarządznie Nr 119/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę. 2012-01-02 10:54
dokument Zarządzenie Nr 118/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż używanych zbiorników po oleju opałowym. 2011-12-27 07:16
dokument Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na sprzedaż używanych zbiorników po oleju opałowym. 2011-12-27 07:15
dokument Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-12-21 13:42
dokument Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-12-21 13:39
dokument Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-12-20 10:26
dokument Zarządzenie Nr 113/2011 w sprawie kwot szacowania nieruchomości przyjętych na mienie gminy Moryń od Skarbu Państwa. 2012-01-03 12:15
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-12-12 13:09
dokument zarządzenie nr 111/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołu spisowego. 2012-01-03 12:11
dokument Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2011-12-06 08:26
dokument Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I ograniczonym przetargu ustnym. 2011-12-06 08:25
dokument Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2011-12-09 14:19
dokument Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-12-06 08:24
dokument Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I ograniczonym przetargu ustnym. 2011-12-06 08:23
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-01-03 12:09
dokument Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie zamian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkow zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-01-03 12:06
dokument Zarządznie Nr 103/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-01-03 12:05
dokument Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-01-03 11:52
dokument Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-11-04 13:47
dokument Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-11-04 13:47
dokument Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie zamian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkow zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-01-03 11:47
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-01-03 11:42
dokument Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie wykazu niruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-01-03 11:40
dokument Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2011-10-06 15:02
dokument Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w I nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-10-06 15:01
dokument Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2011-10-06 14:59
dokument Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-10-06 14:56
dokument Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie. 2011-10-06 14:55
dokument Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-10-06 14:51
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzonych wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-18 08:24
dokument Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie zamian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkow zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-01-03 11:37
dokument Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie zamian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkow zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-01-03 11:16
dokument Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2011-09-23 08:28
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-09-23 14:27
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-09-23 07:58
dokument Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie powołania obwodowcy komisji wyborczych. 2011-09-23 07:55
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-23 07:53
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2011-09-14 07:29
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2011-09-12 07:34
dokument Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2011-09-12 07:33
dokument Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-09-12 07:32
dokument Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-09-12 07:31
dokument Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji przetargowej na: "Dostawa i monraż nagłośnienia, oświetleania scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku". 2012-01-03 11:12
dokument Zarządzenie nr 75/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2011-08-24 14:30
dokument Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-01-03 11:02
dokument Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-08-05 14:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2011-08-05 15:00
dokument Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I ograniczonym przetargu ustnym. 2011-08-04 14:19
dokument Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-08-05 14:55
dokument Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na: "Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku". 2011-08-04 14:16
dokument Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie powołania zespołów do kontroli druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2011 roku. 2012-01-03 10:51
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2011 roku. 2012-01-03 10:36
dokument Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-01-03 10:32
dokument Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2011-07-18 08:15
dokument Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2011-07-18 08:12
dokument Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-07-18 08:10
dokument Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-07-18 08:08
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2011-07-18 07:57
dokument Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w Gminie Moryń. 2011-07-18 07:54
dokument Zarządzeie Nr 59/2011 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-07-18 07:52
dokument Zarządzenie 58/2011w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczinych do dzierżawy. 2011-07-18 07:50
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na: Przewozy Szkolne na rok szkolny 2011/2012 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń. 2011-06-21 12:11
dokument Zarządznie Nr 56/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem. 2011-06-21 12:06
dokument Zarządzenie 55/2011 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2011-06-21 12:05
dokument Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartch w Uchwale Nr VII/44/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011. 2011-06-21 12:04
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżąwy. 2011-06-21 12:01
dokument Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu. 2011-06-21 11:58
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 2011-06-21 11:55
dokument Zarządznie Nr 50/2011 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu. 2011-06-21 11:48
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2011-06-21 11:46
dokument Zarządznie Nr 48/2011 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartch w Uchwale Nr VI/29/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011. 2011-06-21 11:35
dokument Zarządznie Nr 47/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę mienia gminnego. 2011-05-31 12:33
dokument Zarządznie Nr 46/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokości wadium w II pisemnym nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-05-31 12:32
dokument Zarządznie Nr 45/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-05-31 12:31
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2011-05-31 12:29
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2011-05-31 12:27
dokument Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działek. 2011-06-21 11:36
dokument Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-05-12 13:35
dokument Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w IV nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-05-12 13:32
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę mienia gminnego. 2011-05-12 13:35
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokości wadium w I pisemnym nieograniczonym przetargu. 2011-05-12 14:44
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2011-06-21 11:31
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku. 2011-06-21 11:28
dokument Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2011-06-21 11:23
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu. 2011-06-21 11:22
dokument Zarządzenie 33/2011 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Moryńna rok szkolny 2011/2012. 2011-06-21 11:20
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2011-04-19 09:16
dokument Zarządzenie 30/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-06-21 11:12
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-04-19 09:14
dokument Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-04-19 09:13
dokument Zarządznie Nr 27/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń. 2011-06-21 11:09
dokument Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie zamian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2011-06-21 11:07
dokument Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale V/25/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011. 2011-06-21 10:52
dokument Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2011-03-30 13:23
dokument Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2011-03-23 08:00
dokument Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2011-03-23 07:58
dokument Zarządznie Nr 21/2011 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego pn. "Jarmark Moryński 2011". 2011-03-30 12:31
dokument Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2011-03-30 13:08
dokument Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VI/15/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011. 2011-03-30 12:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2011 Burmistrza Morynia z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2011. 2011-03-30 12:44
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-02-28 14:27
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2011-02-28 14:26
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2011 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży. 2011-03-01 08:24
dokument Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2011-02-28 09:54
dokument Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Dokończenie budowy pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń". 2011-03-30 12:40
dokument Zarządzenie Nr12/2011 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 27 stycznia 2011 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-02-17 08:49
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w III nieograniczonym przetargu ustnym. 2011-02-07 12:59
dokument Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2011-02-07 12:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2011-03-30 12:59
dokument Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2011-02-07 14:39
dokument Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie przyjęcia sprawodań organizacji pozarządowych za 2010 rok. 2011-03-30 12:36
dokument Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 2011-02-18 14:24
dokument Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne, sportów, sztuk walki, sportów wędkarskich oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku. 2011-01-27 09:33
dokument Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2011 r. 2011-03-30 12:34
dokument Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów wyborczych. 2011-01-25 12:00
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży. 2011-03-30 12:08
dokument Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń. 2011-01-25 12:01