Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości nr 52, obręb Stare Objezierze.

Moryń, 26 stycznia 2011r.

 

GMOŚ.72241-6-1/10

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 52, obręb Stare Objezierze,  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - 1847/2

3. Powierzchnia nieruchomości – 500 m2

4. Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna. Klasa gruntu IVa. Działka

    w kształcie kwadratu. Posiada dostęp do drogi gruntowej. Położenie działki bardzo korzystne.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodaro-

    wania przestrzennego nie obowiązuje. Dla nieruchomości nie zostały ustalone warunki zabudowy

6. Cena nieruchomości- 1010,80 zł

7. Cena wywoławcza – 1020,00 zł

8. Wysokość wadium- 102,00 zł, płatne w terminie do 25  lutego 2011r.  w Banku

     Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,

     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   

     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

9. Minimalne postąpienie- 20,00 zł

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: 0   

14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 01 marca  2011r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,

pokój nr 11.

 

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z  nieruchomością.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-01-2011 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 26-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2011 14:16