Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie DPS O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

-Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej

w  Moryniu

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/11 . Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w okresie 12 miesięcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 1. W zakresie oferty częściowej  A- Artykuły ogólnospożywcze:

            Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat;            

                            ul. Rzeźnicza  6-8; 73-110 Stargard Szczeciński    (oferta nr 4)

                                                 oferta zdobyła 100 punktów

 

 1. W zakresie oferty częściowej  B – Słodycze i artykuły cukiernicze:

             Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat;            

                            ul. Rzeźnicza  6-8; 73-110 Stargard Szczeciński    (oferta nr 4)

                                                oferta zdobyła 100 punktów

 

 1. W zakresie oferty częściowej  C – Kasze , dżemy  i  przetworzone warzywa:

             Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat;            

                             ul. Rzeźnicza  6-8; 73-110 Stargard Szczeciński    (oferta nr 4)

                                            oferta zdobyła 100 punktów

 

 1. W zakresie oferty częściowej  D – Produkty mrożone:

                      Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO“

                    al. Wojska Polskiego 117; 70-483 Szczecin    (oferta nr 2)

                                    oferta zdobyła 100 punktów

 

 1. W zakresie oferty częściowej  E – Pieczywo:

                              ZPH „Chlebek”

                      ul. Podmiejska Boczna 14

                   66-400 Gorzów Wielkopolski    (oferta nr 5)

                          oferta zdobyła 100 punktów

     II.Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wymagania zawarte w SIWZ i  są najkorzystniejsze  względem kryterium oceny ofert, którym jest  cena  i  otrzymały one po  100 punktów
 2. Wartości poszczególnych w/w ofert mieszczą się w kwotach , które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wybrani Wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-03-04.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu oprócz  wymienionych w  punkcieII.   złożono następujące oferty:

 1. Harpio „Bellmar” , ul. Wyszyńskiego 38 , 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 1)
 2. Elfood-Dystrybucja   Sp. z o.o., ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin (oferta nr 3)

 

---------------------------------------------------------------------------

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

 1. Harpio „Bellmar” , ul. Wyszyńskiego 38 , 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 1)
 2. Elfood-Dystrybucja   Sp. z o.o., ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin (oferta nr 3)

 

         Odrzucenie ofert nastąpiło w trybie Art. 24. punkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych :

                                     Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawców :

 

 1.  Harpio „Bellmar” , ul. Wyszyńskiego 38 , 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 1)
 2. Elfood-Dystrybucja   Sp. z o.o., ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin (oferta nr 3)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

V.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4)Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI- Prawa zamówień publicznych :„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j  tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 117. poz. 759  oraz  Dz. U. nr 161 poz. 1078)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-02-2011 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2011 14:58