Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń ma rok 2011. 2011-07-13 12:41
dokument Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawiania Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 2011-07-13 12:40
dokument Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2011-07-13 12:38
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 2011-07-13 12:36
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 2011-07-13 12:36
dokument Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 2011-07-13 12:33
dokument Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakłada Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2011-07-13 12:15
dokument Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2011-07-13 12:13
dokument Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. 2011-07-13 12:08
dokument Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat. 2011-07-13 12:02
dokument Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 192/3 obr. 3 m Moryń). 2011-07-13 11:45
dokument Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim (remont ul. Moryńskiej w Przyjezierzu, wymiana części chodnika ul. Szeroka w Moryniu). 2011-07-13 11:43
dokument Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja deszczowa Bielin). 2011-07-13 11:38
dokument Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 2011-07-13 11:34
dokument Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2010. 2011-07-13 11:35