Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 96/2 obręb Stare Objezierze,

                                                                                                                                                                                                                                                                         Moryń, 10 listopada  2011r.

GMOŚ.72241-8-1/1 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 96/2 obręb Stare Objezierze,  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - SZ1Y/00046492/5

3. Powierzchnia nieruchomości – 4438 m2

4. Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana . Posiada uzbrojenie w wodę,

     energię, droga dojazdowa asfaltowa, lokalizacja dobra, przeznaczona pod budownictwo

     mieszkaniowe jednorodzinne. Gmina posiada dla działki warunki zabudowy. Położenie działki

     bardzo korzystne.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodaro-

    wania przestrzennego nie obowiązuje. Dla nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy .

    Przeznaczenie-pod budowę budynku mieszkalnego i garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą

    techniczną.

7. Cena wywoławcza – 45.000,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%)

8. Wysokość wadium- 4.500,00 zł, płatne gotówką lub przelewem  w terminie do 12 grudnia  

     2011r.  w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 

     Nr 91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,

     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   

     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

9. Minimalne postąpienie- 450,00 zł

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I przetarg -30.06.2011r., II-16.08.2011r.,

      III- 04.10.2011r.  

14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 15 grudnia 2011r. o godz. 10 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z  nieruchomością.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-11-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 08:59