Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

      Moryń, dnia 22 grudnia  2011r.

GMOŚ. 6236.123.2011

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876 ze zm. ) osoby fizyczne zobowiązane są do składania corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.


Informację  ( druk do pobrania  ze strony internetowej lub w UM w Moryniu, pokój nr 2 ) należy wypełnić i dostarczyć do tut. Urzędu ( pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2012r.


Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana w zakresie sporządzania  oceny stanu wyrobów zawierających azbest. Właściciel bądź zarządca  obiektu sporządza w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej „ oceną” , a następnie przechowuje ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. Nie ma zatem obowiązku składania „ oceny” do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - kto, wykorzystuje substancje stwarzające szczególe zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscu ich występowania ( osoby fizyczne) lub marszałkowi województwa  ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą), czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 podlega karze grzywny.

Bliższych informacji w powyższej sprawie  udziela pracownik Gminy Elżbieta Grygorcewicz, pokój nr 2 lub tel. 91 466 79 54.


                                               Burmistrz Morynia

                                                          Jan Maranda
                               

Druk do pobrania:
  • wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania  » pobierz (*.doc)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-12-2011 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-12-2011 11:24