Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 106/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-31 07:27
dokument Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-12-20 13:02
dokument Zarządzenie Nr 104/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-12-20 13:04
dokument Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2013-03-18 08:21
dokument Zarządzenie Nr 102/2012 w sprawie zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Moryniu i Gminie Moryń(organie). 2012-12-13 10:45
dokument Zarządzenie Nr 101/2012 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2012-12-12 08:23
dokument Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 2012-12-13 10:36
dokument Zarzązenie Nr 99/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniy. 2012-12-13 10:45
dokument Zarządzenie 98/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składów zespołów spisowych. 2012-12-13 10:33
dokument Zarządzenie 97/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminy Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu. 2012-12-13 10:18
dokument Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego "Jarmark Moryński 2013" 2012-12-13 10:15
dokument Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie ustalenia ceny ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-11-22 11:00
dokument Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2012-11-22 11:01
dokument Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2012-12-13 10:12
dokument Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-11-21 12:21
dokument Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2012-11-19 14:36
dokument Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2012-12-13 10:10
dokument Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-11-12 10:01
dokument Zarządzenie 88/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniy. 2012-12-13 10:06
dokument Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2012-10-30 10:45
dokument Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-10-25 08:50
dokument Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-12-13 09:59
dokument Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2012-12-13 09:54
dokument Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w nieniejszym zarządzeniu. 2012-10-23 09:09
dokument Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu dziedrżawnego gruntu. 2012-10-23 09:07
dokument Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartch w niniejszym zarządzeniu. 2012-10-23 09:05
dokument Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Moryniu i Gminie Moryń(organie) 2012-10-23 09:02
dokument Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Moryń. 2012-10-23 08:59
dokument Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2012-09-28 13:05
dokument Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-10-23 08:52
dokument Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone w ramach funduszu sołeckiego. 2012-10-23 08:52
dokument Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2012-09-28 13:04
dokument Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2012-10-23 08:44
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w nieniejszym zarządzeniu. 2012-10-23 08:38
dokument Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-10-23 08:36
dokument Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie zamian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji i zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-08-23 10:56
dokument Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2012 Burmistrza Morynia z dnia 19 stycznia 2012 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2012. 2012-08-23 10:54
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie zamian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji i zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-08-23 10:50
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-07-26 15:04
dokument Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-07-26 15:02
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pm.: "Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy". 2012-07-25 10:59
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2012-07-26 14:10
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2012-07-24 12:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-07-24 11:59
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2012-07-20 12:35
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Remont świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku". 2012-07-25 10:55
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w Gminie Moryń. 2012-08-23 10:43
dokument Zarządzenie 58/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę. 2012-07-03 11:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2012-07-03 13:21
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu. 2012-07-03 11:00
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szcegółowej informacji o zmianacy kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwlale Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2012-07-03 10:56
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 2012-07-03 10:47
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu. 2012-07-03 10:44
dokument Zarządznie Nr 52/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-07-03 10:40
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie zamiany zarządzeia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2012-07-03 10:37
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-07-03 10:34
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-06-01 10:57
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-06-01 10:56
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie "Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu". 2012-07-03 09:52
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-05-31 14:38
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w III nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-05-31 14:36
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-05-31 14:35
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w III ograniczonym przetargu ustnym. 2012-05-31 14:35
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2012-05-30 11:09
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest. 2012-05-25 14:49
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-05-14 09:07
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-07-03 09:43
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szcegółowej informacji o zmianacy kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwlale Nr XVI/90/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012./ 2012-07-03 09:40
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia. 2012-04-30 08:34
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w V nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-04-30 08:33
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę 2012-04-27 09:19
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2012-04-20 12:54
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-04-20 12:46
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2012-04-20 12:52
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/85/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 marca 2012r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2012-04-20 12:47
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu". 2012-07-03 09:49
dokument Zarządzenie 29/2012 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego pn. "Jarmark Moryński 2012". 2012-03-22 14:02
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-03-13 07:52
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-03-13 07:52
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-03-13 07:52
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II ograniczonym przetargu ustnym. 2012-03-13 07:49
dokument Zarządzenie 24/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2012-07-03 09:34
dokument Zarządzenie 23/2012 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku. 2012-07-03 09:32
dokument Zarządzenie 22/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2012-04-04 09:46
dokument Zarządzenie 21/2012 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIV/76/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego 2012r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2012-04-04 09:49
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekospozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu. 2012-02-27 15:01
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie powołania Sądu konkursowego do przeprowadzenia konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Groparku oraz Kaminennego Ogrodu w Moryniu. 2012-02-27 15:02
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2012-02-27 15:07
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2012-03-01 07:26
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2012-02-22 13:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w IV nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-02-22 13:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie i realizację zadania publicznego Gminy Moryń w 2012 roku z zakresiu: upowszechniania kultury fizyczne(piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności. 2012-02-15 14:51
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dnia 16 stycznia 2012 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2012-02-22 13:19
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych za 2011 rok 2012-02-22 13:15
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 wsprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-02-22 13:13
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 wsprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-02-22 13:12
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie ustalenia ceny za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2012-02-22 13:11
dokument Zarządzenie 8/2012 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: Przewozy Szkolne na Rok 2011/2012 i 2012/2013 obejmujące przewozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń. 2012-01-26 13:02
dokument Zarządzenie 7/2012 w sprawie ustalenia i przekazania infomacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2012. 2012-02-22 13:00
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych. 2012-01-19 08:11
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-01-18 08:02
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w II nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-01-18 07:55
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne(piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku. 2012-01-19 08:15
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2012-01-18 08:02
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w III nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-01-05 09:13