Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie Burmistrza Cedyni o wpłynięciu wniosku ENERTRAG - Krajnik Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy wiatrakowej w rejonie miejscowości Cedynia w gminie Cedynia, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-01-24 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - "Budowa farmy wiatrakowej w rejonie miejscowości Cedynia w gminie Cedynia, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-01-24 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia 2012-12-19 11:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lini elektroenergetycznej SN oraz sterowniczo-sygnalizacyjnej lini światłowodowej 2012-12-07 11:48
dokument Zawiadomienie w spraie złożenia w referacie inwestycji, strategii i rozwoju w Moryniu wnioseku ENERTRAG - Krajnik Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w gminie Moryń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2012-11-21 12:15
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu. 2012-10-09 12:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, część obrębu ewidencyjnego Przyjezierze II oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2012-07-18 13:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bielin, gmina Moryń na działkach nr 155/1; 155/2; 76; 153; 66" 2012-05-14 09:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek. 2012-01-27 10:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zebrania dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie fermy norek na działce nr 188/10 obręb Stare Objezierze". 2012-01-12 12:31