Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 marca 2012 r.

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 30 marca 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Dyrektora Dróg Wojewódzkich dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Moryń w roku 2012.
 7. Informacja Starosty Powiatu Gryfińskiego dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Moryń w roku 2012.
 8. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za 2011 rok.
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Moryńza 2011 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń”,
  • b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planugospodarki odpadami,,
  • c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moryń środków stanowiących fundusz sołecki,
  • d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2012 r.,
  • e) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestruzabytków - kościół w Starym Objezierzu,
  • f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2012,
  • g) o zmianie w uchwale Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokościwynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń,
  • h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (nr 161 obr. St.Objezierze).
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-03-2012 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 23-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2012 11:13