Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 czerwca 2012 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu   20   czerwca 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom i nauczycielom. 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami:
  • - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • - informacja dot. interpelacji.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie   sprawozdania finansowego   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2011 rok.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy  Moryń za 2011 rok.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 10. Stanowisko  Komisji Rewizyjnej.
  • a) opinia o sprawozdaniu finansowym,  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Moryń za  rok 2011,  informacji o stanie mienia,
  • b) złożenie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2011.
 11. Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Burmistrzowi absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za  rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2011.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu  wykonania budżetu   za rok 2011.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp.z o.o. w Goleniowie, (  Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały - do wglądu w Biurze Rady)
  • b) w sprawie  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, (  Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały - do wglądu w Biurze Rady)
  • c) w sprawie   cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone przez Urząd Miejski  w Moryniu,
  • d)  w sprawie  określenia zasad wpłat do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowe zakłady budżetowe Gminy Moryń,
  • e) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Moryń,
  • f )w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012,
  • g)w sprawiewyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń  (ZGKiM- ul.Wąska 2a Moryń),
  • h) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń( MOK – ul. Szeroka 12),
  • i)w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym   1 miasta Moryń,
  • j)  w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i ubiorów bojowych,
  • k) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub    robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. Ducha Świętego  w Moryniu.
 15. Informacje dyrektorów szkół na temat wyników sprawdzianów przeprowadzonych w klasach szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XVII Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-06-2012 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 23-07-2012 08:59