Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DPS:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin, na potrzeby DPS w Moryniu

 

Moryń  20.08.2012 r.

Ogłoszenie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na dostawę

mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin , na potrzeby DPS w Moryniu

(DPS. 1.K. 345-02/12)

Numer ogłoszenia o zamówieniu w portalu UZP: 293310 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„Madar”

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001  Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę , która spełnia wymagania zawarte w SIWZ . Jest to jedyna oferta złożona w ramach niniejszego postępowania . Oferta ta otrzymała 100 punktów .

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie daty 25/08/2012r.

 

2.  W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena .   

Nr oferty

Wykonawca

Cena

netto

Cena

brutto

Punktacja

1

„Madar”

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001  Szczecin

 

47577,00 zł

 

49955,89 zł

 

100,00

 

3.  Informacja o odrzuceniu oferty

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych ( D z. U . z 2010r,Nr 113 .poz.759 z póz.zm) informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- żadna z ofert nie została odrzucona;

- żaden z wykonawców nie został wykluczony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

              s. mgr Małgorzata Kałdowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-08-2012 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 21-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 21-08-2012 09:23