Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/143/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-02-05 09:12
dokument Uchwała Nr XX/143/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2013-02-05 09:11
dokument Uchwała Nr XX/142/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń. 2013-02-05 09:08
dokument Uchwała Nr XX/141/2012 w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-02-05 09:07
dokument Uchwała Nr XX/140/2012 w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2013-02-05 09:05
dokument Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2013 rok. 2013-02-05 08:42
dokument Uchwała Nr XX/138/2012 o zmianie w uchwale nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-02-05 08:40
dokument Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2013. 2013-02-05 08:40
dokument Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2013-2026. 2013-02-05 08:41
dokument Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie zmian budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2013-02-05 08:46
katalog Projekty - KATALOG -