Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarzązenie Nr 124/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-01-16 13:44
dokument Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2014-01-16 13:43
dokument Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów sposowych 2014-04-18 08:15
dokument Zarządzenie Nr 121/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-12-24 14:03
dokument Zarządzenie Nr 120/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-12-24 14:02
dokument Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę. 2013-12-23 14:16
dokument Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-04-18 08:13
dokument Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie organizacji akcji kurjerskiej na terenie miasta i gminy Moryń 2014-04-18 08:10
dokument Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2013-12-11 09:39
dokument Zarządzenie Nr 115/2013 w sprawie powołania Komisji ds. nieszczenia weksli i deklaracji wekslowych 2014-04-18 08:05
dokument Zarządzenie Nr 114/2013 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-12-02 09:19
dokument Zarządzenie Nr 112/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-12-02 09:14
dokument Zarządzenie Nr 111/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem i do dzierżawy. 2013-12-02 09:13
dokument Zarządzenie Nr 110/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVII/198/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2014-04-17 14:11
dokument Zarządzenie Nr 109/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-11-07 13:56
dokument Zarządzenie Nr 108/2013 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego. 2013-11-07 13:55
dokument Zarzązenie 107/2013 w sprawie wprowadzenia Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2013-11-15 08:43
dokument Zarządzenie Nr 106A/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-11-05 12:46
dokument Zarządzenie Nr 105/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-10-11 12:52
dokument Zarządzenie Nr 104/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2013-10-11 12:50
dokument Zarządzenie Nr 103/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2013-10-09 14:45
dokument Zarządzenie Nr 102/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej z transportem publicznym. 2013-10-09 14:44
dokument Zarządzenie Nr 101/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2013-10-10 09:14
dokument Zarządzenie Nr 100/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie. 2013-10-10 08:40
dokument Zarządzenie Nr 99/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-10-09 08:40
dokument Zarządzenie Nr 98/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-10-09 08:37
dokument Zarządzenie Nr 97/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-10-03 12:48
dokument Zarządzenie Nr 96/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-10-03 12:47
dokument Zarządzenie Nr 95/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-10-03 12:46
dokument Zarządzenie Nr 94/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-10-03 12:45
dokument Zarządzenie Nr 93/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-10-03 10:35
dokument Zarządzenie Nr 92/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-10-03 10:22
dokument Zarządzenie Nr 91/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-10-03 10:21
dokument Zarządzenie Nr 90/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-10-03 10:20
dokument Zarządzenie Nr 89/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-10-02 08:01
dokument Zarządzenie Nr 88/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013. 2013-10-15 11:35
dokument Zarządzenie Nr 87/2013 w sprawie powołania Zespołu do wskazania odcinków dróg o charakterze użyteczności publicznej. 2013-10-15 11:27
dokument Zarządzenie Nr 86/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2013-09-25 08:59
dokument Zarządzenie Nr 85/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2013-10-15 11:24
dokument Zarządzenie Nr 84/2013 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na dostawę: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy. 2013-10-15 11:20
dokument Zarzązenie Nr 83/2013 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski złożone w ramch funduszu sołeckiego na rok 2014. 2013-10-15 11:16
dokument Zarządzenie Nr 82/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-09-04 10:12
dokument Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-08-21 12:58
dokument Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości , ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-08-21 12:57
dokument Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-08-21 12:56
dokument Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-08-21 12:56
dokument Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-08-19 14:20
dokument Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-08-19 14:18
dokument Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-08-19 14:17
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2013-09-04 11:31
dokument Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-08-16 09:54
dokument Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2013-08-14 07:47
dokument Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2013-08-14 07:46
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem. 2013-08-14 07:48
dokument Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie ustalenia ceny czynszu dzierżawnego za udostępnienie terenu na zorganizowanie w dniu 10 sierpnia 2013r. festiwalu Matrix Summer, na terenie dz. 1/21, obręb 3 miasta Moryń. 2013-08-14 07:57
dokument Zarządzenei Nr 68/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w Gminie Moryń 2013-09-04 11:28
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na dostawę: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy. 2013-08-06 09:16
dokument Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-09-04 10:06
dokument Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-09-04 11:26
dokument Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na dostawę: Średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy 2013-07-17 09:31
dokument Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-09-04 11:24
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/189/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 lipca 2013r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2013-09-04 10:04
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-07-04 11:44
dokument Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-07-04 11:43
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-07-03 12:28
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-07-03 12:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-07-03 12:26
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-07-03 12:24
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-09-04 10:02
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIV/182/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2013-09-04 10:00
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni kajaków oraz cennika opłat 2013-09-04 11:22
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-06-28 09:41
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-06-28 09:36
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-06-28 10:00
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2013-06-28 09:52
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2013-09-04 11:19
dokument Zarzązenie Nr 47/2013 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu. 2013-09-04 11:17
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji na: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP w Witnicy. 2013-07-08 13:12
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji na: Przewozy szkolne na rok 2013/2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2013-07-08 13:09
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-06-17 14:10
dokument Zarzązenie Nr 43/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-06-10 09:09
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-06-10 09:08
dokument Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-09-04 09:58
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/169/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 maja 2013r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2013-09-04 09:22
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę. 2013-06-07 08:03
dokument Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-05-21 12:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-09-04 11:15
dokument Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz byłego najemcy. 2013-05-13 13:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie przetargu. 2013-05-13 13:50
dokument Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu, wysokości wadium, wysokości kaucji zabezpieczającej, na najem lokalu w II ustnym przetargu nieograniczonym, wyznaczonym na 23 maja 2013 r. 2013-09-04 11:08
dokument Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2013-09-04 10:08
dokument Zarzązenie Nr 32/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2013-09-04 09:13
dokument Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2013-09-04 10:37
dokument Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-04-25 12:28
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-04-25 12:26
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2013-04-25 12:26
dokument Zarzązenie Nr 27/2013 w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie przetargu 2013-09-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu, wysokości wadium, wysokości kaucji zabezpieczającej, na najem lokalu w I ustnym przetargu nieograniczonym, wyznaczonym na 7 maja 2013 r. 2013-09-04 10:29
dokument Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2013-09-04 10:24
dokument Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. 2013-09-04 10:20
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Obrony Cywilnej gminy Moryń 2013-09-04 10:17
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/162/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2013-09-04 10:18
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-04-05 14:25
dokument Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2013-03-27 10:36
dokument Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu. 2013-03-27 10:34
dokument Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2013-04-05 14:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2013-03-18 11:07
dokument Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-04-05 14:24
dokument Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie przetargu 2013-04-05 14:23
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 w sparawie wprowadzenia rejestrów prac zleconych osobom fizycznym. 2013-04-05 14:21
dokument Zarządzenie 13/2013 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013. 2013-04-05 14:19
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu" 2013-02-20 10:41
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r. 2013-02-19 13:52
dokument Zarządzenie 10/2013 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania w sprawach udzielania zamówień publicznych, oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji. 2013-02-20 09:54
dokument Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych za 2012 rok. 2013-02-19 13:46
dokument Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2013-02-13 14:01
dokument Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2013-04-05 14:15
dokument Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 15 stycznia 2013 r. na wpsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-02-07 14:44
dokument Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych. 2013-01-25 13:41
dokument Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie powołania komisji na sprzedaż mienia gminnego. 2013-01-18 12:58
dokument Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2013-01-18 12:57
dokument Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2013. 2013-04-05 14:13
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, portów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r. 2013-01-16 10:25