Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowice - w sprawie wydania postanowienia o podjęciu na wniosek strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego polegającej na budowie elektroelektrycznych lini kablowych SN i lini teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. 2013-12-19 13:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku socjalnego z przyłączami na działce o nr ew. 1186 obręb 1 - Mieszkowice 2013-12-11 10:23
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów dla obszarów: Wzgórza Bukowe PLH320020, Ostoja Ińska PLB320008, Ostoja Cedyńska PLB320017, Dolina Iny Koło Rzecza PLH320004, Ostoja Drawska PLB320019, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, Jeziora Czaplineckie PLH320039, Mirosławiec PLH320045. 2013-12-10 07:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2013-11-19 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i lini teletrchnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. 2013-11-05 10:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie oświetlenia iluminacyjnego murów obronnych na działkach o nr Ew. 88; 89; 25; 7 obręb 3 m. Moryń oraz 70/2 i 56 obręb 1 m. Moryń. 2013-11-05 10:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Eneos Sp. z o. o. Oddział Poznań polegającej na "budowanie oświetlenia illuminacyjnego mórów obronnych" 2013-10-22 08:27
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki o numerze ewidencyjnym 2. 2013-10-11 12:47
dokument Zawiadomienie o złożeniu wniosku o rozszerzenie zakresu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego murów obronnych na działkach o nr ewid.: 88, 89, 25. 7 o działki nr 70/1 i 56 obręb 3 miasta Moryń. 2013-09-25 12:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaduktu drogowego na działkach o nr: 174; 185; 183/2 obręb Stare Objezierze, Gmina Moryń. 2013-08-14 09:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia 2013-08-09 09:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego murów obronnych, 2013-08-06 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na rozbudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych. 2013-08-06 09:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postawnowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie istniejącego terenu w celu prowadzenia działalności związanej ze skupem metali kolorowych, butelek i opakowań szklanych, odpadów opakowaniowych i opakowań typu PET oraz zużytego sprzętu elektronicznego przy ul. Dworcowej w Moryniu". 2013-05-14 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, cześć obrębu ewidencyjnego Przyjezierze II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-03-19 14:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gminie Moryń, obręb Nowe Objezierze" 2013-03-15 11:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. na "rozbudowę sieci kablowej nn - 0,4 kw w celu zasilenia przepompowni ścieków PS Odrzańska Osiedle na działkach ewid.: 309/1, 389/1, 389/3, 309/2, 389/4 obręb 3 miasta Moryń". 2013-02-19 12:27