Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DPS:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wewnętrznej stolarki drzwiowej.

Moryń 2013-11-14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
na dostawę wewnętrznej stolarki drzwiowej

ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
(DPS. 1.K. 345-02/13)

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Multipol
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  W.P. Rzeczycki
  ul. Kr. Jadwigi 4
  74-500 Chojna

  Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę , która w największym stopniu spełnia wymagania zawarte w SIWZ , a w szczególności cena tej oferty jest najniższa spośród pozostałych złożonych w niniejszym postępowaniu . Oferta ta otrzymała 100 punktów .
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie daty 20/11/2013 r.

 2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny oferty jest cena . Złożono 3 oferty:

   

  Nr oferty

  Wykonawca

  Punktacja
   

  Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.
  ul. Bardowskiego 2
  43-300 Bielsko-Biała
  Cena brutto oferty : 66001,68 zł

  74,94
   

  PH „RÓŻPOL PLUS” Sp. z o.o.
  ul. Polna 34
  74-500 Chojna
  Cena brutto oferty : 56249,83 zł

  87,30
   

  Multipol
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  W.P. Rzeczycki
  ul. Kr. Jadwigi 4
  74-500 Chojna
  Cena brutto oferty : 49460,77 zł

  100

   

 3. Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty:
  • 1) W niniejszym postępowaniu:
   • a) żaden z wykonawców nie został wykluczony
   • b) oferta oznaczona nr 2 została odrzucona:

  Wykonawca złożył ofertę oznaczoną nr 2 i nie stosując się do wymagań SIWZ , zaoferował niewłaściwą ilość ościeżnic metalowych. Załącznik nr4 do SIWZ określa w poz. 13 ilość ościeżnic jako : szt. 4 – wykonawca zaś zaoferował szt. 2. Nie można w tym przypadku powoływać się na artykuł 87 PZP punkt 2 , gdyż nieprawidłowość w/w nie mieści się pod pojęciem : oczywiste omyłki rachunkowe.

 

Uzasadnienie prawne

Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 2 jest Prawo zamówień publicznych, Art. 89. 1.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

... 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca pomniejszył zakres zamówienia . Kalkulacja została sporządzona przez wykonawcę w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.
Tego typu błąd Wykonawcy nie może być naprawiony poprzez rozwiązania zawarte w art.87. PZP , gdyż nie można go traktować jako: oczywistą omyłkę rachunkową ani też jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty .

Wobec podjętej przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Art. 180. Ustawy : Prawo zamówień publicznych

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-11-2013 17:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 14-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-11-2013 17:45