Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 112/2014 w sprawie zaniechania inwestycji 2015-04-14 12:29
dokument Zarządzenie Nr 111/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalena i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2015-04-14 12:27
dokument Zarządzenie Nr 110/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2015-04-14 12:24
dokument Zarządzenie Nr 109/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowiej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-04-14 12:21
dokument Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych. 2015-04-14 12:16
dokument Zarządzenie Nr 107/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu. 2015-04-14 12:14
dokument Zarządzenie Nr 106/2014 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr UDA-RPZP.04.05.02-32-031/14-00 pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz funkcją ograniczenia skażeń dla OSP w Moryniu" 2015-04-14 12:09
dokument Zarządzenie Nr 105/2014 w sprawie zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Moryniu i Gminie Moryń(organie) 2015-04-14 12:06
dokument Zarządzenie Nr 104/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2014-12-04 14:09
dokument Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-12-04 13:27
dokument Zarządzenie Nr 102/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-12-02 10:26
dokument Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:51
dokument Zarządzenie Nr 100/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-11-27 13:32
dokument Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2014-11-27 09:58
dokument Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-32-105/14-00 "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń" 2015-01-13 12:49
dokument Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu i dzierżawy, wysokości wadium, wysokości kaucji zabezpieczającej w II ustnym przetargu nieograniczonym, wyznaczonym na 10 grudnia 2014 r. 2014-11-26 14:46
dokument Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę. 2014-11-20 10:58
dokument Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:46
dokument Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:45
dokument Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie. 2014-11-24 07:51
dokument Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:43
dokument Zarządzeni Nr 91/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:42
dokument Uchwała Nr 90/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania organizacji pozarządowej za 2014 r. 2015-01-13 12:40
dokument Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXVI/263/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-01-13 12:38
dokument Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-08-26 11:20
dokument Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:51
dokument Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2014-10-14 07:36
dokument Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:35
dokument Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2015 2015-01-13 12:34
dokument Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2014-09-19 08:35
dokument Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w Uchwale XXXIV/251/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-01-13 12:31
dokument Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-09-19 10:01
dokument Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:28
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-09-02 09:26
dokument Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-09-08 14:58
dokument Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:26
dokument Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie ogłoszeniawykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-01-13 12:22
dokument Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2015-01-13 12:20
dokument Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-08-08 08:17
dokument Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie udzielenia urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń 2015-01-13 12:15
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Moryń 2015-01-13 12:13
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:10
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-31 11:58
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026 2014-07-31 11:57
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIII/244/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiana w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-07-31 11:54
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji na Przewozy Szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2014-07-31 11:52
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-07-31 11:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę. 2014-07-14 10:57
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży 2014-07-31 11:49
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-07-09 11:04
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-07-08 08:45
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-07-31 11:47
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXII/233/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-07-31 11:45
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu 2014-07-31 11:43
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 2014-07-31 11:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2014-07-31 11:40
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu 2014-07-31 11:25
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych obowiązującego w Gminie Moryń 2014-06-09 14:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-06-02 14:18
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-06-02 14:19
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-07-31 11:23
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2014-06-02 14:16
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-05-20 09:22
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXI/233/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 maja 2014r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-05-20 09:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-05-13 14:40
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2014-05-08 14:31
dokument Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-20 09:19
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-05-08 14:28
dokument Zarządzenie Nr44/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 14:30
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-31 11:21
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-05-20 09:16
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-31 11:19
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2014-04-23 10:33
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-04-23 10:32
dokument Zarządzenie Nr 38/2014w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2014-04-17 12:33
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Remont części murów średniowiecznych, obronnych w Moryniu" 2014-07-31 11:16
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń" 2014-07-31 11:08
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2014-07-31 11:04
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2014-04-16 12:46
dokument Zarzązenie Nr 33/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2014-04-17 10:18
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-04-17 10:17
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2014-04-01 09:49
dokument Zarzązenie Nr 30/2014 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2014-04-17 10:13
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2014-03-28 07:40
dokument Zarzązenie Nr 28/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmioanach kwot dochodów i wydatków w Uchwale Nr XXX/220/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014. 2014-04-17 09:56
dokument Zarzązenie Nr 27/2014 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku 2014-04-17 09:53
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za przetrzymywanie zwierząt w punkcie tymczasowego przetrzymywania. 2014-03-05 13:36
dokument Zarzązenie Nr 25/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-04-17 09:51
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2014-03-03 11:15
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-03-03 13:55
dokument Zarzązenie Nr 22/2014 w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz sytemu wczesnego ostrzegania o skażeniach 2014-04-17 09:49
dokument Zarzązenie Nr 21/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-17 09:44
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-02-21 14:17
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-02-21 14:21
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-02-21 14:33
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-02-21 14:19
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2014-02-19 10:16
dokument Zarzązenie Nr 15/2014 w sprawie powołania formacji obrony cywilnej 2014-04-17 09:42
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2014-02-19 10:10
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-02-19 10:03
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2014-02-19 10:05
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej z transportem publicznym. 2014-02-19 10:18
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 W sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2014 r. z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych, sportów i sztuk walki, sportów wędkarskich, działania na rzecz osób niepełno sprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności, sportów wodnych ? żeglarstwa. 2014-02-20 07:32
dokument Zarządzenie Nr 9/2014w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-02-04 13:40
dokument Zarzązenie Nr 8/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych za 2013 r. 2014-04-17 09:40
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 8 stycznia 2014 r. na wparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-01-31 10:27
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych. 2014-01-31 09:42
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-02-04 13:39
dokument Zarzązenie Nr 4/2014 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach odochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2014 2014-04-17 09:37
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2014-01-14 11:13
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2014-01-14 11:11
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności, sportów wodnych - żeglarstwa w 2014 r. 2014-01-08 13:15