Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenera szatniowego z zapleczem socjalnym wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe z budynku szkoły podstawowej, odwodnienia wokół szkoły wraz z izolacją ścian piwnic na działkach o nr ew. 612/2 i 619 położonych w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice. 2014-12-03 10:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w m. Piasek, gm. Cedynia. 2014-11-18 14:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach przy ul. Polnej 2 na działce o nr ew. 236/4 obręb 1 miasta Mieszkowice. 2014-11-18 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2014-11-05 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-07-24 13:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-07-22 11:44
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2 2014-06-23 09:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-04-29 10:00
dokument ZAWIADOMIENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Ryszarda Filipowicza działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. zo.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV od GPZ Bielin do m. Moryń 2014-04-14 14:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Piotra Prostaka działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z oświetleniem zewnętrznym i przyłączami na działkach o nr ewid.: 107/138, 140, 107/136, 107/7, 107/27, 107/28, 107/29, 136, 107/133, 107/88, 107/125, 113, 107/126, 107/127, 107/128, 107/90, 107/91, 107/107, 107/85, 107/84, 107/9, 107/108, 107/93, 107/94, 107/63, 107/64 obręb Witnica, gmina Moryń 2014-03-27 09:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 25/2014 z dnia 12 marca 2014 r. dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu w km 285, 489 pod linią kolejową 273 relacji Wrocław - Szczecin, zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Bielin Gmina Moryń. 2014-03-25 12:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 26/2014 z dnia 18 marca 2014 r. dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu w km 285, 655 pod linią kolejową 273 relacji Wrocław - Szczecin, zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Bielin Gmina Moryń. 2014-03-25 12:20
dokument Obwieszczenie RDOŚ w sprawie zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów dla obszarów: Dolna Odra PLH320037 i Dolina Dolnej Odry PLB320003. 2014-01-31 12:29
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-01-10 09:48