Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/230/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Moryń na lata 2014-2020 2014-04-01 09:21
dokument Uchwała Nr XXX/229/2014 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Moryń 2014-04-01 09:18
dokument Uchwała Nr XXX/228/2014 w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu działki 70/4 obręb Witnica 2014-04-01 09:17
dokument Uchwała Nr XXX/2272014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2014-04-01 09:15
dokument Uchwała Nr XXX/226/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2014-04-01 09:12
dokument Uchwała Nr XXX/225/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europojskiego 2014-04-01 09:11
dokument Uchwała Nr XXX/224/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie 3 Miasta Moryń 2014-04-01 08:54
dokument Uchwała Nr XXX/223/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2014 roku" 2014-04-01 08:49
dokument Uchwała Nr XXX/222/2014 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robut budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół w Starym Objezierzu 2014-04-01 08:45
dokument Uchwała Nr XXX/221/2014 o zmianie w uchwale nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń 2014-04-01 08:42
dokument Uchwała Nr XXX/220/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-04-01 08:38
dokument Uchwała Nr XXX/219/2014 o zmianie uchwały nr XXVII/197/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2014-04-01 08:36
dokument Uchwała Nr XXX/218/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińśkiego w roku 2014 2014-04-01 08:36
dokument Uchwała Nr XXX/217/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moryń środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-01 08:32