Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2016-02-12 14:00
dokument Zarządzenie Nr 123/2015 - w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-01-21 07:46
dokument Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2015-12-17 10:59
dokument Zarządzenie 121/2015 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowej 2016-02-04 09:47
dokument Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2015-12-15 07:20
dokument Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2015-12-08 09:26
dokument Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-12-08 09:18
dokument Zarządzenie 117/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2016-02-04 09:45
dokument Zarządzenie 116/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:39
dokument Zarządzenie Nr 115/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-12-01 08:51
dokument Zarządzenie Nr 114/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-12-01 08:47
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-12-01 08:39
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-12-01 08:42
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-12-01 08:23
dokument Zarządzenie Nr - 110/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-12-01 09:02
dokument Zarządzenie 109/2015 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2016-02-04 09:37
dokument Zarządzenie 108/2015 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieopłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2016-02-04 09:35
dokument Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2015-11-24 11:34
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-11-16 14:55
dokument Zarządzenie 105/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-02-04 09:33
dokument Zarządzenie 104/2015 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Obrony Cywilnej gminy Moryń 2016-02-04 09:30
dokument Zarządzenie 103/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:26
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń. 2015-10-27 14:51
dokument Zarządzenie 101/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:25
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 09:49
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań i wysokości zaliczki zabezpieczającej. 2015-10-14 14:41
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 10:39
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-10-08 15:02
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-10-08 15:11
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2015-10-07 14:35
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-10-07 14:33
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:05
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2015-10-21 10:54
dokument Zarządzenie 91/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:24
dokument Zarządzenie 90/2015 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-02-04 09:23
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-09-21 07:33
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-09-21 07:28
dokument Zarządzenie 87/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-02-04 09:20
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2015-09-11 14:42
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2015-09-10 12:18
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2015-09-09 08:34
dokument Zarządzenie 83/2015 w sprawie zamian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:17
dokument Zarządzenie 82/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Moryniu 2016-02-04 09:14
dokument Zarządzenie 81/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2016-02-04 09:13
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Moryń w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-09 09:18
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-08-19 12:22
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Moryń dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-26 11:17
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-08-13 08:11
dokument Zarządzenie 76/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławaczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia do II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niruchomości 2016-02-04 09:08
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie ustalenia nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia do II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2015-08-10 08:57
dokument Zarządzenie 75/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:04
dokument Zarządzenie 74/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej ucznim na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Moryń 2016-02-04 09:01
dokument Zarządzenie 73/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z komputerów służbowych, służbowej pocztym elektronicznej oraz drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-02-04 08:59
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VIII rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-07-20 08:01
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VIII rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-07-20 08:22
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 11:00
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego. 2015-07-10 14:03
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania organizacji pozarządowej 2015-07-21 08:53
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:59
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2015-07-22 10:58
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-22 10:56
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Moryniu 2015-07-22 10:53
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2015-07-22 10:51
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2015-07-22 10:48
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-06-25 12:23
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-06-25 12:22
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania formacji obrony cywilnej 2015-07-22 10:46
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2015-07-07 10:45
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-06-22 11:19
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-06-11 13:16
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-11 13:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2015-06-11 13:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków USC, będących drukami ścisłego zarachowania 2015-06-11 13:59
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-07-22 10:43
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę plaży miejskiej 2015-07-22 10:41
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:28
dokument Zarządzenie Nr 49/2015w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2015-05-28 08:53
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:27
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-22 10:25
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-05-22 11:04
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:21
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie przekazania odcinka sieci wodnociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Piaskowej w Moryniu 2015-07-22 10:20
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2015-05-14 11:20
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2015-07-22 10:11
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:09
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-12 09:37
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania komisji do oceny składników majątku ruchomego 2015-07-22 10:07
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem. 2015-05-05 08:15
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 09:55
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VII rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-04-28 11:35
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-04-28 11:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2015w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VII rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-04-28 11:34
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2015-04-20 14:58
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-07-21 08:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego. 2015-04-10 10:24
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2015-04-10 09:57
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2015-07-22 09:50
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 uchwalające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu za używanie telefonu prywatnego do celów służbowych przez sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń. 2015-04-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podleglym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 09:42
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-22 09:40
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-07-22 09:37
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2015-03-19 08:08
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2015-03-17 07:45
dokument Zarządzenie 22/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 08:50
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 2015-07-21 11:21
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-03-03 13:43
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego po usługi rehabilitacyjne 2015-07-21 11:15
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-03-03 13:20
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-03-03 13:12
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży. 2015-03-03 13:12
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadanie publicznego gminy Moryń w 2015 r. z zakresu: upowszechnienia kultury fizycznej, sportów wędkarskich, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności, sportów wodnych - żeglarstwa. 2015-02-23 08:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych za 2014 r. 2015-02-13 08:43
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-02-11 11:12
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego. 2015-02-11 11:07
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwach 2015-07-21 11:12
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-21 11:09
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-21 11:07
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wyłat do budżetu w roku budżetowym 2015 2015-07-21 11:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania Komisni konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 8 stycznia 2015 r. na wparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-01-22 12:54
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych , stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2015-01-22 07:31
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2015-01-20 14:38
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę 2015-01-19 13:03
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego. 2015-01-19 13:08
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę 2015-01-08 14:31
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności, sportów wodnych - żeglarstwa w 2015 r. 2015-01-16 08:38