Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 2015-12-18 09:13
dokument Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PRERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020 ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020. 2015-12-01 09:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125" 2015-11-26 13:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Mieszkowice 2015-11-12 07:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu" 2015-10-20 15:02
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2015-08-21 10:31
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "posadowieniu obiektu kontenerowego o funkcji świetlicy wiejskiej wraz z budową dojazdu oraz przyłączy na terenie działki nr 9/26 obręb Kamionka, gmina Mieszkowice". 2015-08-20 14:21
dokument Obwieszczenie o opracowaniu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moryń na lata 2014-2029". 2015-06-17 08:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "rozbiórce wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową w km 21 - 974 drogi wojewódzkiej nr 125 koło miejscowości Stare Objezierze wraz z budową w tym miejscu tunelu pieszo - rowerowego i przebudową drogi przy obiekcie na działkach o nr ew. nr 174, 183/2, 185 i 186/6 obręb Stare Objezierze, gmina Moryń." 2015-06-03 12:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000041_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji lini kolejowej na działce nr 244/4 obręb Bielin gmina Moryń. 2015-02-24 13:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Dyrektora ochrony środowiska w Szczecinie z dnia 19 lutego 2015 r, w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnej maszyn papierniczych w miejscowości Schwedt na terytorium Niemiec. 2015-02-24 13:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60 ? 479 Poznań polegającej na ?modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach? położonej na działce nr 246/7, 246/3 i 245 w obrębie Bielin. 2015-02-20 07:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000041_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 244/4 obręb Bielin. 2015-02-05 13:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek sp. z o.o. PPU PROJ-EKO z siedzibą w Pile działającego z pełnomocnictwa Gminy Mieszkowice, polegającej na "modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach na działce o nr ew. 234/6 obręb 1 m. Mieszkowice." 2015-01-29 09:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Mieszkowice polegającej na "budowie kontenera szatniowego z zapleczem socjalnym wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe z budynku szkoły podstawowej, odwodnienia wokół szkoły wraz z izolacją ścian piwnic na działkach o nr Ew. 612/2, 619 położonych w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice." 2015-01-29 09:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Cedynia polegającej na "budowie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z na działce o nr ew. 342 obręb Piasek, gmina Cedynia." 2015-01-29 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2015-01-14 14:49