Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprzedaż napojów alkoholowych

1. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są przez Burmistrza Morynia (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Moryń ), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 • 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym zakresie.

W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

3. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, w tym zakresie.

4. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

5. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Ponadto w toku postępowania przygotowany zostanie protokół pomiaru odległości, świadczący o prawidłowości usytuowania punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu.

6. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1356 ze zmianami).
 • Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami).
 • Uchwała Nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Moryń.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zmianami)

7. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pok. nr 8.

8. Wzór wniosku w załączeniu.

 • Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Pobierz wzór
 • Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Pobierz wzór

 • Wzór  wniosku Zgłoszenia zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz wzór

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ LIMIT:

Zgodnie z brzmieniem art.12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska ustala w drodze uchwały, dla terenu miasta i gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Na podstawie cyt. ustawy, w dniu 28 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Moryniu podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie miasta i gminy Moryń limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 40 punktów.

W związku z powyższym wnioski wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oraz pow. 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

OPŁATY:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 • wzór oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu Pobierz wzór

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia 31 maja i 30 września danego roku.

Urząd Miejski w Moryniu jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 715- 1515.

nr konta Urzędu Miejskiego w Moryniu :

 • Bank Spółdzielczy Chojna O/ Moryń 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-03-2015 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Borysewicz 13-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 05-07-2019 11:07