Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X/79/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 2015-12-16 12:43
dokument Uchwała Nr X/78/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2015-12-16 12:42
dokument Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" 2017-11-23 12:11
dokument Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2015-12-16 11:51
dokument Uchwała Nr X/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-12-16 12:38
dokument Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości 2015-12-16 12:36
dokument Uchwała Nr X/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-12-16 12:24
dokument Uchwała Nr X/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użyczenie 2015-12-16 12:19
dokument Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do realizacji projektu pozakonkursowego Działanie 7.1 - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubustwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczną - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2015-12-16 12:15
dokument Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2016 rok 2015-12-16 12:10
dokument Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-12-16 11:49
dokument Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2015-12-16 11:48
dokument Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2015-12-16 11:47
dokument Uchwała Nr X/66/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 2015-12-16 11:45
dokument Uchwała Nr X/65/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-12-16 11:45
dokument Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-16 11:42