Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-22 14:29
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zawiadomienia o sporządzenieu zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowieania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń 2016-11-02 14:20
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2016-10-12 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej" 2016-10-11 13:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 14/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125. 2016-09-27 09:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu zaktualizowanego dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko pt."LEIPA Georg Leinfelder GmbH 16303 Schwedt n. Odrą - Koncepcja realizacji oceny oddziaływania na środowisko" 2016-08-10 15:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 2016-08-02 13:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o porządzeniu pojektów: Zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2016-07-11 12:03
dokument Obwieszczenie w sprawie "sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego? polegającego na budowie drogi rowerowej po szlaku byłej kolei wąskotorowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko Zdróję 2016-06-16 07:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA został opracowany i złożony raport oddziaływania dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego ?Ekorol? w Łaziszczach. 2016-06-10 13:19
dokument Obwieszczenie podaniu do publicznej wiadomości że w dniu 16 marca 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Morynia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125". 2016-03-17 14:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "budowie fermy zwierząt futerkowych o docelowej ilości 61 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2016-03-17 14:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "przebudowie ulicy Kolonia wraz z zjazdami do posesji oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym" 2016-03-09 08:35
dokument Obwieszczenie o wydniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Burmistrza Cedyni dla inwestycji polegającej na "budowie ciągu pieszo - rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia." 2016-03-09 08:31
dokument Obwieszczenie  o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 907/17   obręb Przyjezierze II  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu. 2016-03-03 23:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "budowie ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia" 2016-02-10 13:21
dokument Obwieszcenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie ulicy Kolonia wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 31/2 i 27/3 obręb Radostów, gmina Cedynia." 2016-01-05 12:21