Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Moryń, dnia 12 stycznia 2016 r.

GMOŚ.6840.8.2015

OGŁOSZENIE

Ogłaszam I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki  63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr 39647 , stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Nie posiada żadnego uzbrojenia , istnieją możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej i elektrycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją Nr IPB.7331-26/06  z dnia 26 października 2006r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, handlowo-usługowego, garażowego i gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza -  41.500,00 zł  ( słownie: czterdzieści jeden  tysięcy pięćset złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu - 18.02.2016r. o godz. 1100 , przetarg  ustny  nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku  przetargów nieograniczonych- nie dotyczy.

Wysokość wadium - 2.100,00 zł, płatne w terminie do 15 lutego 2016 r.  w Banku  Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Minimalne postąpienie- 420,00 zł

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax.91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-01-2016 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-01-2016 15:19